Archiwum aktualności

Cenne nabytki Archiwum w Lubaniu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu, dzięki bardzo dobrej współpracy z syndykiem masy upadłościowej Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „DOLWIS” S.A. w Leśnej Panią Aliną Musiałowską, wzbogaciło swoje zbiory o bardzo cenne materiały archiwalne (zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy z dnia 16 maja 2012 roku – wyłączenie z masy upadłości).

Tags: 

„Reconstitution of the Memory of Poland” – kwerenda w Archiwum w Równem.

W marcu bieżącego roku pracownik naszego Archiwum pani Małgorzata Kysil udała się do Archiwum Państwowego Obwodu Równieńskiego (Djerżawnyj Archiw Riwneńskoj Obłasti) w delegację służbową w ramach programu „Reconstitution of the Memory of Poland” w celu wyszukiwania poloników w archiwach ukraińskich.

Promocja książki o tajemnicach Kamiennej Góry, współautorstwa archiwisty z Oddziału w Jeleniej Górze

W piątek 4 maja 2012 roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się promocja książki autorstwa Roberta Primke, Macieja Szczerepy i Wojciecha Szczerepy: Tajemnice Kamiennej Góry i okolic. Ziemia kamiennogórska w czasie drugiej wojny światowej. Spotkanie prowadził i na pytania gości odpowiadał jedyny z obecnych autorów tej publikacji, a mianowicie Wojciech Szczerepa, który jest archiwistą w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

Strony