Strona główna » Kamieniec Zabkowicki

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Wersja do wydrukuPDF version

kierownik: mgr Gabriel Widuch

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.

Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

Jubileuszowa Prezentacja wirtualna dotycząca Oddziału (pdf, 1.26 Mb)

Na pierwszym planie bardzo duży, stary, zabytkowy, czteropiętrowy budynek pokryty pomarańczową dachówką będący siedzibą oddziału Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim. W tle stary kościół oraz góry. Duże, stare kamienne schody z kamienną, ozdobną balustradą wewnątrz budynku. Za schodami duże ,stare okno Duża sala wystawowa z żyrandolem i kinkietami na śianach. Na podłodze posadzka z płytek w kształcie szachownicy. Na sali stoją podświetlone, szklane gabloty z wystawionymi dokumentami. Nieduże pomieszczenie z sześcioma stolikami oraz krzesłami służące za czytelnię akt. Ozdobny sufit w ksztłcie łuku.