Strona główna » Legnica

Oddział w Legnicy

Wersja do wydrukuPDF version

kierownik: mgr Edyta Łaborewicz

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy powołano w maju 1953 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe. Od tego czasu pięć razy zmieniało swoją siedzibę, zaczynając od wynajmowanego pokoju, aż do samodzielnego budynku w centrum Legnicy (od 2001 r.). W 1959 r. PAP podniesiono do rangi Oddziału Terenowego AP we Wrocławiu. Obecny teren działania Archiwum w Legnicy to powiaty: legnicki (grodzki i ziemski), głogowski, jaworski, lubiński, polkowicki i złotoryjski. Najcenniejsze archiwalia w zasobie to m.in. sięgające średniowiecza akta miast Legnicy (od XIII w.) i Jawora (od XIV w.), a także Złotoryi, Lubina, Chojnowa, Bolkowa i Świerzawy (od XVI w.), oraz akta parafii ewangelicko-augsburskich z terenu Legnicy, z jednymi z najstarszych zachowanych ksiąg metrykalnych z połowy XVI w. Charakterystyczna tylko dla zasobu Archiwum w Legnicy jest dokumentacja dotycząca wydobycia i przeróbki rudy miedzi, z zakładów Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Zgromadzony zasób jest sukcesywnie opracowywany i udostępniany – użytkownikom w pracowni naukowej, poprzez wykonywane na zlecenie kwerendy w aktach, czy publikację inwentarzy archiwalnych w internecie. W ramach popularyzacji, oprócz udostępniania akt na wystawy zewnętrzne, Oddział organizuje corocznie wystawy materiałów archiwalnych z własnego zasobu, a także lekcje archiwalne. W ramach nadzoru archiwalnego, Oddział wykonuje obecnie kontrole archiwów zakładowych w ok. 150 jednostkach organizacyjnych i rozpatruje ok. 200 wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Mały, dwupiętrowy budynek z czerwonej cegły, pokryty pomarańczową dachówką. Budynek jest siedzibą legnickiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Długi, ciemny korytarz wewnątrz budynku. Po lewej widać drzwi, po prawej przy ścianie stoją szklane gabloty. Po środku fotografii, na końcu korytarza widoczne okno, które wpuszcza światło Pomieszczenie z siedmioma stolikami i krzesłami, w którym ludzie czytają akta. Po lewej stronie okno. Na końcu czytelni pod ścianą stoi duża szafa biblioteczna. Duże pomieszczenie z długim stołem w kształcie litery U oraz wieloma krzesłami. Po lewej stronie okna. Pomieszczenie pełni funkcję sali konferencyjnej.