Die publizierten Scans

DruckversionPDF version

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
82/4/0 Księstwo Karniowskie 1506-1868 3225 x x Kliknij
82/15/0 Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc 1319-1937 2536 x x Kliknij
82/16/0 Stowarzyszenie Szlachty Niemieckiej - Oddział Śląski we Wrocławiu [1601-1748] 1871-1944 57 x x Kliknij
82/28/0 Akta miasta Wrocławia [990] 1214-1945 725084 25983 x Kliknij Kliknij
82/90/0 Klasztor Premostratensów pod wezwaniem św. Wincentego we Wrocławiu 1193-1821 184 184 x Kliknij Kliknij
82/96/0 Kolegiata w Raciborzu 1542-1752 379 x x Kliknij
82/99/0 Parafia Ewangelicka w Sycowie 1735-1931 16549 x x Kliknij
82/102/0 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1545-1945 105 x x Kliknij
82/106/0 Parafia Ewangelicka w Borku Strzelińskim 1682-1937 7554 x x Kliknij
82/118/0 Śląski Konsystorz Ewangelicki Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1614-1945 4886 x x Kliknij
82/119/0 Archiwum Elżbietańskie 1310-1850 403 x x Kliknij
82/130/5 Kościół św. Barbary we Wrocławiu 1852-1946 3077 2753 x Kliknij Kliknij
82/130/6 Parafia św. Bernardyna we Wrocławiu 1812-1947 12112 9428 37 Kliknij Kliknij
82/130/7 Kościół św. Krzysztofa i księżniczki Luizy we Wrocławiu 1764-1914 3204 3204 x Kliknij Kliknij
82/130/8 Kościół im. 11 000 Dziewic we Wrocławiu 1788-1947 132 21416 x Kliknij Kliknij
82/130/9 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1750-1946 72629 59621 116 Kliknij Kliknij Kliknij
82/130/10 Kościół św. Zbawiciela we Wrocławiu 1899-1946 7550 7552 x Kliknij Kliknij
82/130/12 Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 1802-1947 45286 43763 x Kliknij Kliknij
82/130/13 Kościół Odkupiciela we Wrocławiu 1718-1947 3017 3149 x Kliknij Kliknij
82/130/14 Szpital im. Wszystkich Świętych we Wrocławiu 1889-1945 147 147 x Kliknij Kliknij
82/145/0 Akta majątku Hatzfeldtów w Żmigrodzie, pow. Milicki 1408-1944 2293 x x Kliknij
82/146/0 Akta majątku Hochbergów z Książa, pow. wałbrzyski 1313-1945 886 x x Kliknij
82/147/0 Akta majątku Magnisów w Bożkowie, pow. noworudzki 1529-1945 469 x x Kliknij
82/164/0 Kataster Karoliński 1722-1748 59794 x x Kliknij
82/167/0 Zbiór rękopisów archiwalnych 1251-1942 4706 x x Kliknij
82/170/0 Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu [1706] 1809-1945 92659 x x Kliknij
82/171/0 Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1785-1945 2912 x x Kliknij
82/172/0 Rejencja Wrocławska [1604] 1809-1945 1864 x x Kliknij
82/192/0 Komisja Generalna dla Śląska we Wrocławiu [1736]1815-1918[1945] 348 x x Kliknij
82/329/0 Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych 1730-1942 83 x x Kliknij
82/331/0 Urząd Wojewódzki Wrocławski [1925-1937] 1945-1950 [1951-1985] 39 x x Kliknij
82/332/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu [1924-1949] 1950-1973 [1974-2009] 184 x x Kliknij
82/334/0 Zarząd Miejski miasta Wrocławia 1945-1950 [1951-1952] 261 x x Kliknij
82/487/0 Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu
(Provinzial-Konservator der Kunstdenkmäler Niederschlesiens zu Breslau)
1896-1945 1885 x x Kliknij
82/539/0 Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia 1871-1948 4918 x x Kliknij
82/547/0 Zbiór planów ulic, placów, mostów, wiaduktów, tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia XIX - XX w. 77 x x Kliknij
82/561/0 Akta miasta Oławy 1572-1944 3 x x Kliknij
82/599/0 Urząd Katastralny w Strzelinie
(Katasteramt Strehlen)
1790-1944 964 x x Kliknij
82/606/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bystrzycy Oławskiej
(Standesamt Peisterwitz)
1874-1938 253 x x Kliknij
82/607/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwalibożycach, gm. Oława
(Standesamt Frauenhain)
1874-1938 3068 2868 x Kliknij Kliknij
82/608/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwastnicy, gm. Oława
(Standesamt Quostnitz)
1874-1936 106 x x Kliknij
82/609/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie, gm. Oława
(Standesamt Gusten-Runzen)
1874-1938 1595 1492 x Kliknij Kliknij
82/610/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grodziszowie
(Standesamt Rohrau)
1874-1935 130 x x Kliknij
82/611/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jaczkowicach
(Standesamt Jätzdorf)
1874-1938 119 x x Kliknij
82/612/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jakubowicach, pow. oławski
(Standesamt Jakobine)
1874-1928 76 x x Kliknij
82/613/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, gm. Oława
(Standesamt Hünern)
1874-1938 1914 1740 x Kliknij Kliknij
82/614/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ratowicach
(Standesamt Rattwitz)
1874-1938 112 x x Kliknij
82/615/0 Urząd Stanu Cywilnego w Baumgarten
(Standesamt Baumgarten)
1874-1912 5746 5746 x Kliknij Kliknij
82/617/0 Urząd Stanu Cywilnego w Polwicy
(Standesamt Polwitz)
1874-1936 111 x x Kliknij
82/619/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju Oławskim
(Standesamt Goy)
1874-1938 1314 1200 x Kliknij Kliknij
82/620/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jelczu
(Standesamt Jeltsch)
1874-1938 275 x x Kliknij
82/621/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kończycach
(Standesamt Kontschwitz)
1874-1936 88 x x Kliknij
82/622/0 Urząd Stanu Cywilnego w Laskowicach
(Standesamt Laskowitz)
1874-1938 290 x x Kliknij
82/624/0 Urząd Stanu Cywilnego w Marcinkowicach
(Standesamt Märzdorf)
1874-1938 178 x x Kliknij
82/625/0 Urząd Stanu Cywilnego w Minkowicach Oławskich
(Standesamt Minken)
1874-1943 2748 x x Kliknij
82/626/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowicach
(Standesamt Haltauf)
1874-1938 2857 2572 x Kliknij Kliknij
82/1040/0 Depozyt miasta Lwówka Śląskiego
(Dep. Stadt Löwenberg)
1317-1569 173 x x Kliknij
82/1121/0 Urząd Katastralny w Ząbkowicach Śląskich
(Katasteramt Frankenstein)
1865-1945 1226 x x Kliknij
82/1243/0 Kolekcja Regionalnego Kłodzkiego Towarzystwa Krajoznawczego 1331-1933 1623 x x Kliknij
82/1285/0 Kolegium Jezuickie w Kłodzku 1569-1826 163 x x Kliknij
82/1319/0 Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu 1989-2017 32 x x Kliknij
82/1358/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrężnej gm. Przeworno
(Standesamt Algersdorf)
1874-1935 347 347 x Kliknij Kliknij
82/1359/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie, gmina Kąty Wrocławskie
(Standesamt Beilau)
1874-1929 1715 1715 x Kliknij Kliknij
82/1363/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dzikowej, pow. Środa Śląska
(Standesamt Ebersdorf)
1880-1938 2348 2348 x Kliknij Kliknij
82/1365/0 Urząd Stanu Cywilnego w Twardogórze
(Standesamt Festenberg)
1874-1934 9619 2348 x Kliknij Kliknij
82/1367/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cieszkowie
(Standesamt Freyhan)
1874-1934 3791 3791 x Kliknij Kliknij
82/1368/0 Urząd Stanu Cywilnego w Milinie, gm. Kąty Wrocławskie
(Standesamt Fürstenau)
1874-1933 1616 1616 x Kliknij Kliknij
82/1369/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Książęcej
(Standesamt Fürsten Ellguth)
1878-1925 1376 1376 x Kliknij Kliknij
82/1370/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gębczycach, gmina Strzelin
(Standesamt Göppersdorf)
1874-1933 2067 1944 x Kliknij Kliknij
82/1371/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczu, gm. Twardogóra
(Standesamt Goschütz)
1878-1920 4933 4929 x Kliknij Kliknij
82/1373/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowicach Świdnickich
(Standesamt Peterwitz)
1874-1935 3405 x x Kliknij
82/1374/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach
(Standesamt Heidersdorf)
1874-1938 1694 1694 x Kliknij Kliknij
82/1379/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karolinie
(Standesamt Karlsdorf)
1874-1902 1716 1716 x Kliknij Kliknij
82/1384/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kotowicach
(Standesamt Kottwitz)
1874-1934 67 x x Kliknij
82/1407/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sadowicach
(Standesamt Sadewitz)
1880-1934 7 x x Kliknij
82/1411/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żmigródku
(Standesamt Schmigrode)
1874-1912 2580 2580 x Kliknij Kliknij
82/1412/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sośnicy
(Standesamt Schosnitz)
1874-1932 36 x x Kliknij
82/1425/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu I
(Standesamt Breslau I)
1874-1935 155189 125450 x Kliknij Kliknij
82/1426/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu II
(Standesamt Breslau II)
1874-1937 206227 164903 x Kliknij Kliknij
82/1427/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III
(Standesamt Breslau III)
1891-1937 135131 138716 x Kliknij Kliknij
82/1428/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu IV
(Standesamt Breslau IV)
1899-1937 82794 82726 x Kliknij Kliknij
82/1430/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psim Polu
(Standesamt Breslau VI - Hundsfeld)
1874-1913 206 x x Kliknij
82/1431/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu - Powiecie
(Standesamt Breslau - Land)
1878-1928 9504 x x Kliknij
82/1433/0 Urząd Stanu Cywilnego w Tarnogaju
(Standesamt Düngoy)
1875-1877 342 x x Kliknij
82/1434/0 Urząd Stanu Cywilnego w Muchoborze Wielkim
(Standesamt Gross Mochbern)
1874-1877 [1903-1908] 172 x x Kliknij
82/1435/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabiszynie, gm. Wrocław
(Standesamt Gräbschen)
1875-1911 115 x x Kliknij
82/1436/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju
(Standesamt Herdain)
1874-1904 279 x x Kliknij
82/1438/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karłowicach
(Standesamt Carlowitz)
1874-1913 2821 2629 x Kliknij Kliknij
82/1441/0 Urząd Stanu Cywilnego w Klecinie - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Klettendorf)
1874-1913 414 x x Kliknij
82/1443/0 Urząd Stanu Cywilnego w Leśnicy, obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Deutsch Lissa)
1875-1912 4824 4710 x Kliknij Kliknij
82/1444/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żernikach, gm. Wrocław
(Standesamt Neukirch)
1874-1913 265 x x Kliknij
82/1447/0 Urząd Stanu Cywilnego w Popowicach
(Standesamt Pöpelwitz)
1874-1880 186 x x Kliknij
82/1455/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Śleszowie
(Standesamt Alt Schliesa)
1874-1900 [1903- 1906] 896 896 x Kliknij Kliknij
82/1457/0 Urząd Stanu Cywilnego w Domasławiu, gm. Wrocław
(Standesamt Domslau)
1876-1913 3165 3165 x Kliknij Kliknij
82/1458/0 Urząd Stanu Cywilnego w Galowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gallowitz)
1876-1906 1458 1458 x Kliknij Kliknij
82/1459/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gniechowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gnichwitz)
1874-1910 1719 1719 x Kliknij Kliknij
82/1462/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jerzmanowie, gm. Wrocław
(Standesamt Hermannsdorf)
1874-1911 1733 x x Kliknij
82/1463/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich, gm. Wrocław (Standesamt Kanth) 1874-1910 2956 2956 x Kliknij Kliknij
82/1464/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowie Wielkiej, gm. Wrocław (Standesamt Klarenkranst) 1874-1904 [1907] 2017 2017 x Kliknij Kliknij
82/1472/0 Urząd Stanu Cywilnego w Opatowicach - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Ottwitz)
1874-1890 [1904-1909] 138 x x Kliknij
82/1505/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Zdroju
(Standesamt Altwasser)
1874-1920 37007 31489 x Kliknij Kliknij
82/1542/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
(Standesamt Friedland)
1874-1936 15770 12498 x Kliknij Kliknij
82/1575/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sobięcinie
(Standesamt Hermsdorf)
1874-1938 27254 22113 x Kliknij Kliknij
82/1603/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bielawie
(Standesamt Langenbielau)
1874-1946 29319 13424 x Kliknij Kliknij
82/1633/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Dolnej
(Standesamt Nieder Peilau)
1874-1938 2354 x x Kliknij
82/1635/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawienku
(Standesamt Nieder Salzbrunn)
1874-1938 11716 9343 x Kliknij Kliknij
82/1640/0 Urząd Stanu Cywilnego w Głuszycy
(Standesamt Nieder Wüstegiersdorf)
1874-1913 17581 x x Kliknij
82/1641/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy
(Standesamt Nimptsch)
1874-1938 4653 3965 x Kliknij Kliknij
82/1647/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie Zdroju
(Standesamt Ober Salzbrunn)
1874-1937 29773 24556 x Kliknij Kliknij
82/1668/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudnicy, gm. Stoszowice
(Standesamt Raudnitz)
1874-1938 1214 x x Kliknij
82/1670/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niwie, gm. Szczytna
(Standesamt Reichenau)
1874-1936 1201 x x Kliknij
82/1676/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rusinowej, gm. Wałbrzych
(Standesamt Reussendorf)
1874-1938 6261 6197 x Kliknij Kliknij
82/1678/0 Urząd Stanu Cywilnego w Roztoce, gm. Dobromierz
(Standesamt Rohnstock)
1874-1935 1930 x x Kliknij
82/1682/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnej
(Standesamt Rückers)
1874-1938 2704 2704 x Kliknij Kliknij
82/1686/0 Urząd Stanu Cywilnego w Słupcu, gm. Nowa Ruda
(Standesamt Schlegel)
1878-1926 3992 3992 x Kliknij Kliknij
82/1695/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Borze
(Standesamt Schwarzwaldau)
1874-1916 4233 4233 x Kliknij Kliknij
82/1696/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
(Standesamt Schweidnitz)
1874-1937 49689 49691 x Kliknij Kliknij
82/1709/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rościszowie, gm. Pieszyce
(Standesamt Steinseifersdorf)
1874-1910 2154 2154 x Kliknij Kliknij
82/1713/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jedlince, gm. Jedlina Zdrój
(Standesamt Tannhausen)
1874-1914 4540 4540 x Kliknij Kliknij
82/1721/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu
(Standesamt Waldenburg)
1874-1939 38740 x x Kliknij
82/1725/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostroszowicach, gm. Dzierżoniów
(Standesamt Weigelsdorf)
1874-1938 4068 2911 x Kliknij Kliknij
82/1727/0 Urząd Stanu Cywilnego w Białym Kamieniu, gm. Wałbrzych
(Standesamt Weisstein)
1874-1938 11355 6768 x Kliknij Kliknij
82/1729/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wadochowicach, gm. Ziębice
(Standesamt Wiesenthal)
1874-1934 1546 1546 x Kliknij Kliknij
82/1739/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sulisławicach, gm. Ząbkowice Śląskie
(Standesamt Zülzendorf)
1874-1938 436 x x Kliknij
82/1868/0 Zbiór ikonograficzny XVIII-1945 1943 x x Kliknij Kliknij
82/1885/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dziadkowie, gmina Cieszków
(Standesamt Altenau)
1899-1899 41 41 x Kliknij Kliknij
82/1970/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie, pow. średzki
(Standesamt Hulm)
1874-1945 1066 x x Kliknij
82/1974/0 Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie, pow. średzki
(Standesamt Gäbersdorf)
1876-1938 1367 1367 x Kliknij Kliknij
82/1975/0 Urząd Stanu Cywilnego w Drogomiłowicach, pow. średzki
(Standesamt Dromsdorf)
1876-1913 1795 1795 x Kliknij Kliknij
82/2050/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brochowie, obecnie dzielnica Wrocławia 1903-1913 3577 3577 x Kliknij Kliknij
82/2060/0 Urząd Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia we Wrocławiu [1948-1974] 1975-1984 126 x x Kliknij
82/2227/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kwietnie 1908-1938 190 190 x Kliknij Kliknij

 

Oddział w Jeleniej Górze

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
83/7/0 Akta miasta Kamiennej Góry 1613-1945 27 x x Kliknij
83/79/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze 1874-1945 16395 x x Kliknij
83/107/0 Archiwum książąt Reussów w Staniszowie 1650-1945 59 x x Kliknij
83/119/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Siedlęcinie 1748-1914 x x 32 Kliknij
83/120/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Sobieszowie 1742-1916 x x 13 Kliknij
83/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Kamienna Góra 1874-1941 14906 x x Kliknij
83/508/0 Huta Szkła Kryształowego "Józefina" Spółka Akcyjna w Szklarskiej Porębie 1905-1945 [1956] 138 x x Kliknij
83/686/0 Zbiór ikonograficzny do 1945 roku 1781-1943 7 x x Kliknij
83/876/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Estetyki Miast w Jeleniej Górze [1939-1975] 1976-1981 [1982] 28 x x Kliknij

 

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
84/2/0 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich 1945-1950 [1959] 4 x x Kliknij
84/136/0 Akta miasta Nowa Ruda 1549-1945 49 x x Kliknij
84/582/0 Sąd Obwodowy w Świdnicy
(Amtsgericht Schweidnitz)
[1667-1878] 1879-1945 10824 x x Kliknij
84/830/0 Akta miasta Dusznik
(Polizeiverwaltung der Stadt Bad Reinerz; Magistrat der Stadt Bad Reinerz)
1408-1945 11 x x Kliknij
84/831/0 Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej
(Magistrat Habelschwerdt)
1381-1945 2410 x x Kliknij

 

Oddział w Legnicy

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
85/3/0 Akta miasta Legnicy [1252] 1281-1945 584 x x Kliknij
85/21/0 Kościół Parafialny św. Piotra i Pawła w Legnicy 1558-1945[1949] 52928 x x Kliknij
85/579/0 Urząd Stanu Cywilnego w Legnicy 1874-1941 57253 x x Kliknij

 

Oddział w Bolesławcu

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
86/35/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nowogrodźcu 1946-1950 94 x x Kliknij
86/208/0 Parafia katolicka w Brzeźniku 1765-1824 460 x x Kliknij
86/378/0 Przędzalnia i Tkalnia "Concordia" w Leśnej 1901-1939 31 x x Kliknij