Die publizierten Scans

DruckversionPDF version

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

       
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Szukajwarchiwach Matricula Online
82/1/0

Księstwo Brzeskie
(Fürstenthum Brieg)

1358-1890 Kliknij x
82/4/0 Księstwo Karniowskie 1506-1868 Kliknij x
82/6/0 Księstwo Nyskie
(Fürstentum Neisse)
1360-1866 Kliknij x
82/10/0 Księstwo Wrocławskie
(Fürstentum Breslau)
1261-1811 Kliknij x
82/11/0 Księstwo Ziębickie
(Fürstenthum Münsterberg)
1468-1882 Kliknij x
82/13/0 Księstwo Kłodzkie
(Grafschaft Glatz)
1305-1943 Kliknij x
82/15/0 Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc 1319-1937 Kliknij x
82/16/0 Stowarzyszenie Szlachty Niemieckiej - Oddział Śląski we Wrocławiu [1601-1748] 1871-1944 Kliknij x
82/21/0 Akta miasta Kłodzka 1324-1945 Kliknij x
82/28/0 Akta miasta Wrocławia [990] 1214-1945 Kliknij x
82/55/0 Klasztor Cystersów w Lubiążu, pow. wołowski 1175-1807 Kliknij x
82/90/0 Klasztor Premostratensów pod wezwaniem św. Wincentego we Wrocławiu 1193-1821 Kliknij x
82/96/0 Kolegiata w Raciborzu 1542-1752 Kliknij x
82/99/0 Parafia Ewangelicka w Sycowie 1735-1931 Kliknij x
82/102/0 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1545-1945 Kliknij x
82/106/0 Parafia Ewangelicka w Borku Strzelińskim 1682-1937 Kliknij x
82/118/0 Śląski Konsystorz Ewangelicki Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1614-1945 Kliknij x
82/119/0 Archiwum Elżbietańskie 1310-1850 Kliknij x
82/120/0 Archiwum Biskupstwa Wrocławskiego 1420-1863 Kliknij x
82/130/2 Parafia Niedźwiedzice, wieś - pow. legnicki 1794-1840 Kliknij x
82/130/3 Parafia Bierutów, miasto - pow. oleśnicki 1880-1888 Kliknij x
82/130/5 Kościół św. Barbary we Wrocławiu 1852-1946 Kliknij x
82/130/6 Parafia św. Bernardyna we Wrocławiu 1812-1947 Kliknij x
82/130/7 Kościół św. Krzysztofa i księżniczki Luizy we Wrocławiu 1764-1914 Kliknij x
82/130/8 Kościół im. 11 000 Dziewic we Wrocławiu 1788-1947 Kliknij x
82/130/9 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1750-1946 Kliknij Kliknij
82/130/10 Kościół św. Zbawiciela we Wrocławiu 1899-1946 Kliknij x
82/130/12 Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 1802-1947 Kliknij x
82/130/13 Kościół Odkupiciela we Wrocławiu 1718-1947 Kliknij x
82/130/14 Szpital im. Wszystkich Świętych we Wrocławiu 1889-1945 Kliknij x
82/130/16 Gmina im. Gustawa Adolfa we Wrocławiu 1935-1947 Kliknij x
82/130/54 Parafia Grzędy, wieś - pow. wałbrzyski 1794-1852 Kliknij x
82/136/0 Katolickie Gimnazjum św.Macieja we Wrocławiu 1628-1943 Kliknij x
82/145/0 Akta majątku Hatzfeldtów w Żmigrodzie, pow. Milicki 1408-1944 Kliknij x
82/146/0 Akta majątku Hochbergów z Książa, pow. wałbrzyski 1313-1945 Kliknij x
82/147/0 Akta majątku Magnisów w Bożkowie, pow. noworudzki 1529-1945 Kliknij x
82/149/0 Akta majątku Nostitzów i Wolkensteinów w Luboradzu, pow. jaworski 1446-1930 Kliknij x
82/164/0 Kataster Karoliński 1722-1748 Kliknij x
82/167/0 Zbiór rękopisów archiwalnych 1251-1942 Kliknij x
82/170/0 Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu [1706] 1809-1945 Kliknij x
82/171/0 Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1785-1945 Kliknij x
82/172/0 Rejencja Wrocławska [1604] 1809-1945 Kliknij x
82/192/0 Komisja Generalna dla Śląska we Wrocławiu [1736]1815-1918[1945] Kliknij x
82/244/0 Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu [1725] 1769-1945 Kliknij x
82/246/0 Urząd Skarbowy Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu [1823] 1919-1945 Kliknij x
82/248/0 Dyrekcja Kolei we Wrocławiu 1842-1945 Kliknij x
82/260/0 Sąd Obwodowy we Wrocławiu [1696-1878] 1879-1945 Kliknij x
82/304/0 Archiwum Giełdy Kupieckiej we Wrocławiu 1274-1938 Kliknij x
82/312/0 Kopalnie Węgla Brunatnego w Zagłębiu Turoszowskim 1853-1942 Kliknij x
82/327/0 Biblioteka Naczelnego Królewskiego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu - zbiór kartograficzny 1764-1880 Kliknij x
82/328/0 Zbiór map topograficznych 1881-1961 Kliknij x
82/329/0 Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych 1730-1942 Kliknij x
82/331/0 Urząd Wojewódzki Wrocławski [1925-1937] 1945-1950 [1951-1985] Kliknij x
82/332/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu [1924-1949] 1950-1973 [1974-2009] Kliknij x
82/334/0 Zarząd Miejski miasta Wrocławia 1945-1950 [1951-1952] Kliknij x
82/335/0 Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia [1933 - 1949] 1950-1973 [1974-1992] Kliknij x
82/416/0 Zbiór afiszów i plakatów 1945-1981 Kliknij x
82/449/0 Wrocławska Dyrekcja Odbudowy we Wrocławiu 1945-1951 Kliknij x
82/477/0 Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" we Wrocławiu 1949 - 1993 [1996] Kliknij x
82/487/0 Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu
(Provinzial-Konservator der Kunstdenkmäler Niederschlesiens zu Breslau)
1896-1945 Kliknij x
82/488/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu [1946-1958] 1959-1969 [1970] Kliknij x
82/497/0 Miejskie Biuro Projektów we Wrocławiu 1955-1995 Kliknij x
82/539/0 Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia 1871-1948 Kliknij x
82/547/0 Zbiór planów ulic, placów, mostów, wiaduktów, tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia XIX - XX w. Kliknij x
82/553/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków - Oddział we Wrocławiu [1948] 1949 - 1990 Kliknij x
82/561/0 Akta miasta Oławy 1572-1944 Kliknij x
82/599/0 Urząd Katastralny w Strzelinie
(Katasteramt Strehlen)
1790-1944 Kliknij x
82/606/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bystrzycy Oławskiej
(Standesamt Peisterwitz)
1874-1938 Kliknij x
82/607/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwalibożycach, gm. Oława
(Standesamt Frauenhain)
1874-1938 Kliknij x
82/608/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwastnicy, gm. Oława
(Standesamt Quostnitz)
1874-1936 Kliknij x
82/609/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie, gm. Oława
(Standesamt Gusten-Runzen)
1874-1938 Kliknij x
82/610/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grodziszowie
(Standesamt Rohrau)
1874-1935 Kliknij x
82/611/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jaczkowicach
(Standesamt Jätzdorf)
1874-1938 Kliknij x
82/612/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jakubowicach, pow. oławski
(Standesamt Jakobine)
1874-1928 Kliknij x
82/613/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, gm. Oława
(Standesamt Hünern)
1874-1938 Kliknij x
82/614/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ratowicach
(Standesamt Rattwitz)
1874-1938 Kliknij x
82/615/0 Urząd Stanu Cywilnego w Baumgarten
(Standesamt Baumgarten)
1874-1912 Kliknij x
82/617/0 Urząd Stanu Cywilnego w Polwicy
(Standesamt Polwitz)
1874-1936 Kliknij x
82/619/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju Oławskim
(Standesamt Goy)
1874-1938 Kliknij x
82/620/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jelczu
(Standesamt Jeltsch)
1874-1938 Kliknij x
82/621/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kończycach
(Standesamt Kontschwitz)
1874-1936 Kliknij x
82/622/0 Urząd Stanu Cywilnego w Laskowicach
(Standesamt Laskowitz)
1874-1938 Kliknij x
82/623/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zabardowicach
(Standesamt Seiffersdorf)
1874-1935 Kliknij x
82/624/0 Urząd Stanu Cywilnego w Marcinkowicach
(Standesamt Märzdorf)
1874-1938 Kliknij x
82/625/0 Urząd Stanu Cywilnego w Minkowicach Oławskich
(Standesamt Minken)
1874-1943 Kliknij x
82/626/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowicach
(Standesamt Haltauf)
1874-1938 Kliknij x
82/878/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Trzebnicy [1945-1949] 1950-1974 [1980-1988] Kliknij x
82/882/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu [1945-1949] 1950-1973 [1974-1998] Kliknij x
82/894/0 Urząd Powiatowy w Miliczu [1959-1973] 1974-1975 Kliknij x
82/1040/0 Depozyt miasta Lwówka Śląskiego
(Dep. Stadt Löwenberg)
1317-1569 Kliknij x
82/1061/0 Depozyt parafii w Lwówku Śląskim
(Dep. Löwenberg Parochie)
1342-1682 Kliknij x
82/1121/0 Urząd Katastralny w Ząbkowicach Śląskich
(Katasteramt Frankenstein)
1865-1945 Kliknij x
82/1137/0 Urząd Miasta Wrocławia [1945-1973] 1973-1975 [1976-1990] Kliknij x
82/1243/0 Kolekcja Regionalnego Kłodzkiego Towarzystwa Krajoznawczego 1331-1933 Kliknij x
82/1260/0 Urząd Katastralny w Dzierżoniowie 1826-1944 Kliknij x
82/1285/0 Kolegium Jezuickie w Kłodzku 1569-1826 Kliknij x
82/1286/0 Kolekcja Rękopisów Oddziału II XIII-XXw. Kliknij x
82/1303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żórawinie, pow. wrocławski [1945-1953] 1954-1972 Kliknij x
82/1319/0 Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu 1989-2017 Kliknij x
82/1352/0 Wrocławska Stocznia Rzeczna we Wrocławiu 1946-2009 Kliknij x
82/1358/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrężnej gm. Przeworno
(Standesamt Algersdorf)
1874-1935 Kliknij x
82/1359/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie, gmina Kąty Wrocławskie
(Standesamt Beilau)
1874-1929 Kliknij x
82/1363/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dzikowej, pow. Środa Śląska
(Standesamt Ebersdorf)
1880-1938 Kliknij x
82/1365/0 Urząd Stanu Cywilnego w Twardogórze
(Standesamt Festenberg)
1874-1934 Kliknij x
82/1367/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cieszkowie
(Standesamt Freyhan)
1874-1934 Kliknij x
82/1368/0 Urząd Stanu Cywilnego w Milinie, gm. Kąty Wrocławskie
(Standesamt Fürstenau)
1874-1933 Kliknij x
82/1369/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Książęcej
(Standesamt Fürsten Ellguth)
1878-1925 Kliknij x
82/1370/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gębczycach, gmina Strzelin
(Standesamt Göppersdorf)
1874-1933 Kliknij x
82/1371/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczu, gm. Twardogóra
(Standesamt Goschütz)
1878-1920 Kliknij x
82/1373/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowicach Świdnickich
(Standesamt Peterwitz)
1874-1935 Kliknij x
82/1374/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach
(Standesamt Heidersdorf)
1874-1938 Kliknij x
82/1379/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karolinie
(Standesamt Karlsdorf)
1874-1902 Kliknij x
82/1384/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kotowicach
(Standesamt Kottwitz)
1874-1934 Kliknij x
82/1407/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sadowicach
(Standesamt Sadewitz)
1880-1934 Kliknij x
82/1411/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żmigródku
(Standesamt Schmigrode)
1874-1912 Kliknij x
82/1412/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sośnicy
(Standesamt Schosnitz)
1874-1932 Kliknij x
82/1425/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu I
(Standesamt Breslau I)
1874-1935 Kliknij x
82/1426/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu II
(Standesamt Breslau II)
1874-1937 Kliknij x
82/1427/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III
(Standesamt Breslau III)
1891-1937 Kliknij x
82/1428/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu IV
(Standesamt Breslau IV)
1899-1937 Kliknij x
82/1430/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psim Polu
(Standesamt Breslau VI - Hundsfeld)
1874-1913 Kliknij x
82/1431/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu - Powiecie
(Standesamt Breslau - Land)
1878-1928 Kliknij x
82/1433/0 Urząd Stanu Cywilnego w Tarnogaju
(Standesamt Düngoy)
1875-1877 Kliknij x
82/1434/0 Urząd Stanu Cywilnego w Muchoborze Wielkim
(Standesamt Gross Mochbern)
1874-1877 [1903-1908] Kliknij x
82/1435/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabiszynie, gm. Wrocław
(Standesamt Gräbschen)
1875-1911 Kliknij x
82/1436/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju
(Standesamt Herdain)
1874-1904 Kliknij x
82/1438/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karłowicach
(Standesamt Carlowitz)
1874-1913 Kliknij x
82/1441/0 Urząd Stanu Cywilnego w Klecinie - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Klettendorf)
1874-1913 Kliknij x
82/1443/0 Urząd Stanu Cywilnego w Leśnicy, obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Deutsch Lissa)
1875-1912 Kliknij x
82/1444/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żernikach, gm. Wrocław
(Standesamt Neukirch)
1874-1913 Kliknij x
82/1447/0 Urząd Stanu Cywilnego w Popowicach
(Standesamt Pöpelwitz)
1874-1880 Kliknij x
82/1455/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Śleszowie
(Standesamt Alt Schliesa)
1874-1900 [1903- 1906] Kliknij x
82/1457/0 Urząd Stanu Cywilnego w Domasławiu, gm. Wrocław
(Standesamt Domslau)
1876-1913 Kliknij x
82/1458/0 Urząd Stanu Cywilnego w Galowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gallowitz)
1876-1906 Kliknij x
82/1459/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gniechowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gnichwitz)
1874-1910 Kliknij x
82/1462/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jerzmanowie, gm. Wrocław
(Standesamt Hermannsdorf)
1874-1911 Kliknij x
82/1463/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich, gm. Wrocław (Standesamt Kanth) 1874-1910 Kliknij x
82/1464/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowie Wielkiej, gm. Wrocław (Standesamt Klarenkranst) 1874-1904 [1907] Kliknij x
82/1472/0 Urząd Stanu Cywilnego w Opatowicach - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Ottwitz)
1874-1890 [1904-1909] Kliknij x
82/1505/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Zdroju
(Standesamt Altwasser)
1874-1920 Kliknij x
82/1542/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
(Standesamt Friedland)
1874-1936 Kliknij x
82/1575/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sobięcinie
(Standesamt Hermsdorf)
1874-1938 Kliknij x
82/1603/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bielawie
(Standesamt Langenbielau)
1874-1946 Kliknij x
82/1633/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Dolnej
(Standesamt Nieder Peilau)
1874-1938 Kliknij x
82/1635/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawienku
(Standesamt Nieder Salzbrunn)
1874-1938 Kliknij x
82/1640/0 Urząd Stanu Cywilnego w Głuszycy
(Standesamt Nieder Wüstegiersdorf)
1874-1913 Kliknij x
82/1641/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy
(Standesamt Nimptsch)
1874-1938 Kliknij x
82/1647/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie Zdroju
(Standesamt Ober Salzbrunn)
1874-1937 Kliknij x
82/1668/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudnicy, gm. Stoszowice
(Standesamt Raudnitz)
1874-1938 Kliknij x
82/1670/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niwie, gm. Szczytna
(Standesamt Reichenau)
1874-1936 Kliknij x
82/1676/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rusinowej, gm. Wałbrzych
(Standesamt Reussendorf)
1874-1938 Kliknij x
82/1678/0 Urząd Stanu Cywilnego w Roztoce, gm. Dobromierz
(Standesamt Rohnstock)
1874-1935 Kliknij x
82/1682/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnej
(Standesamt Rückers)
1874-1938 Kliknij x
82/1686/0 Urząd Stanu Cywilnego w Słupcu, gm. Nowa Ruda
(Standesamt Schlegel)
1878-1926 Kliknij x
82/1695/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Borze
(Standesamt Schwarzwaldau)
1874-1916 Kliknij x
82/1696/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
(Standesamt Schweidnitz)
1874-1937 Kliknij x
82/1699/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowie, gm. Marcinowice
(Standesamt Seiferdau)
1874-1940 Kliknij x
82/1709/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rościszowie, gm. Pieszyce
(Standesamt Steinseifersdorf)
1874-1910 Kliknij x
82/1713/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jedlince, gm. Jedlina Zdrój
(Standesamt Tannhausen)
1874-1914 Kliknij x
82/1721/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu
(Standesamt Waldenburg)
1874-1939 Kliknij x
82/1725/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostroszowicach, gm. Dzierżoniów
(Standesamt Weigelsdorf)
1874-1938 Kliknij x
82/1727/0 Urząd Stanu Cywilnego w Białym Kamieniu, gm. Wałbrzych
(Standesamt Weisstein)
1874-1938 Kliknij x
82/1729/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wadochowicach, gm. Ziębice
(Standesamt Wiesenthal)
1874-1934 Kliknij x
82/1739/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sulisławicach, gm. Ząbkowice Śląskie
(Standesamt Zülzendorf)
1874-1938 Kliknij x
82/1868/0 Zbiór ikonograficzny XVIII-1945 Kliknij x
82/1885/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dziadkowie, gmina Cieszków
(Standesamt Altenau)
1899-1899 Kliknij x
82/1970/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie, pow. średzki
(Standesamt Hulm)
1874-1945 Kliknij x
82/1974/0 Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie, pow. średzki
(Standesamt Gäbersdorf)
1876-1938 Kliknij x
82/1975/0 Urząd Stanu Cywilnego w Drogomiłowicach, pow. średzki
(Standesamt Dromsdorf)
1876-1913 Kliknij x
82/2043/0 Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu 1961-2005 Kliknij x
82/2050/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brochowie, obecnie dzielnica Wrocławia 1903-1913 Kliknij x
82/2060/0 Urząd Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia we Wrocławiu [1948-1974] 1975-1984 Kliknij x
82/2061/0 Urząd Wojewódzki we Wrocławiu [1950-1983] 1984-1992 [1995] Kliknij x
82/2085/0 Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna miasta Wrocławia [1947-1951] 1952-1975 [1976-2002] Kliknij x
82/2120/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Trzebnicy [1939-1949] 1950-1973 [1995-2007] Kliknij x
82/2172/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu [1945-1951] 1952-2000 Kliknij x
82/2227/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kwietnie 1908-1938 Kliknij x

 

Oddział w Jeleniej Górze

       
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Szukajwarchiwach Matricula Online
83/7/0 Akta miasta Kamiennej Góry 1613-1945 Kliknij x
83/79/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze 1874-1945 Kliknij x
83/107/0 Archiwum książąt Reussów w Staniszowie 1650-1945 Kliknij x
83/119/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Siedlęcinie 1748-1914 x Kliknij
83/120/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Sobieszowie 1742-1916 x Kliknij
83/130/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Jeleniej Górze 1945-1950 [1950-1952] Kliknij x
83/249/0 Urząd Stanu Cywilnego Cieplice Śląskie Zdrój
(Standesamt Bad Warmbrunn)
1874-1945 Kliknij x
83/253/0 Urząd Stanu Cywilnego Cunnersdorf 1874-1935 Kliknij x
83/259/0 Urząd Stanu Cywilnego Łomnica
(Standesamt Lomnitz)
1874-1939 Kliknij x
83/260/0 Urząd Stanu Cywilnego Maciejowa
(Standesamt Maiwaldau)
1876-1938 Kliknij x
83/261/0 UUrząd Stanu Cywilnego Piechowice
(Standesamt Petersdorf)
1874-1939 Kliknij x
83/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Kamienna Góra 1874-1941 Kliknij x
83/303/0 Urząd Stanu Cywilnego Kowary
(Standesamt Schmiedeberg)
1874-1909 Kliknij x
83/352/0 Urząd Stanu Cywilnego Szklarska Poręba
(Standesamt Schreiberhau)
1874-1943 Kliknij x
83/508/0 Huta Szkła Kryształowego "Józefina" Spółka Akcyjna w Szklarskiej Porębie 1905-1945 [1956] Kliknij x
83/686/0 Zbiór ikonograficzny do 1945 roku 1781-1943 Kliknij x
83/818/0 Urząd Stanu Cywilnego w Malinniku
(Standesamt Herischdorf)
1922-1939 Kliknij x
83/876/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Estetyki Miast w Jeleniej Górze [1939-1975] 1976-1981 [1982] Kliknij x

 

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

       
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Szukajwarchiwach
84/2/0 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich 1945-1950 [1959] Kliknij
84/136/0 Akta miasta Nowa Ruda 1549-1945 Kliknij
84/582/0 Sąd Obwodowy w Świdnicy
(Amtsgericht Schweidnitz)
[1667-1878] 1879-1945 Kliknij
84/830/0 Akta miasta Dusznik
(Polizeiverwaltung der Stadt Bad Reinerz; Magistrat der Stadt Bad Reinerz)
1408-1945 Kliknij
84/831/0 Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej
(Magistrat Habelschwerdt)
1381-1945 Kliknij

 

Oddział w Legnicy

       
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Szukajwarchiwach
85/3/0 Akta miasta Legnicy [1252] 1281-1945 Kliknij
85/21/0 Kościół Parafialny św. Piotra i Pawła w Legnicy 1558-1945[1949] Kliknij
85/579/0 Urząd Stanu Cywilnego w Legnicy 1874-1941 Kliknij

 

Oddział w Bolesławcu

       
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Szukajwarchiwach
86/35/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nowogrodźcu 1946-1950 Kliknij
86/208/0 Parafia katolicka w Brzeźniku 1765-1824 Kliknij
86/378/0 Przędzalnia i Tkalnia "Concordia" w Leśnej 1901-1939 Kliknij