Lista opublikowanych skanów

Wersja do wydrukuPDF version

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
82/4/0 Księstwo Karniowskie 1506-1868 3225 x x Kliknij
82/15/0 Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc 1319-1937 2536 x x Kliknij
82/16/0 Stowarzyszenie Szlachty Niemieckiej - Oddział Śląski we Wrocławiu [1601-1748] 1871-1944 57 x x Kliknij
82/28/0 Akta miasta Wrocławia [990] 1214-1945 729198 25983 x Kliknij Kliknij
82/90/0 Klasztor Premostratensów pod wezwaniem św. Wincentego we Wrocławiu 1193-1821 184 184 x Kliknij Kliknij
82/96/0 Kolegiata w Raciborzu 1542-1752 379 x x Kliknij
82/99/0 Parafia Ewangelicka w Sycowie 1735-1931 16549 x x Kliknij
82/102/0 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1545-1945 105 x x Kliknij
82/106/0 Parafia Ewangelicka w Borku Strzelińskim 1682-1937 7554 x x Kliknij
82/118/0 Śląski Konsystorz Ewangelicki Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1614-1945 5161 x x Kliknij
82/119/0 Archiwum Elżbietańskie 1310-1850 403 x x Kliknij
82/130/2 Parafia Niedźwiedzice, wieś - pow. legnicki 1794-1840 1166 x x Kliknij
82/130/3 Parafia Bierutów, miasto - pow. oleśnicki 1880-1888 607 x x Kliknij
82/130/5 Kościół św. Barbary we Wrocławiu 1852-1946 3077 2753 x Kliknij Kliknij
82/130/6 Parafia św. Bernardyna we Wrocławiu 1812-1947 12112 9428 37 Kliknij Kliknij
82/130/7 Kościół św. Krzysztofa i księżniczki Luizy we Wrocławiu 1764-1914 3204 3204 x Kliknij Kliknij
82/130/8 Kościół im. 11 000 Dziewic we Wrocławiu 1788-1947 132 21416 x Kliknij Kliknij
82/130/9 Parafia św. Elżbiety we Wrocławiu 1750-1946 72629 59621 116 Kliknij Kliknij Kliknij
82/130/10 Kościół św. Zbawiciela we Wrocławiu 1899-1946 7550 7552 x Kliknij Kliknij
82/130/12 Kościół św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 1802-1947 45286 43763 x Kliknij Kliknij
82/130/13 Kościół Odkupiciela we Wrocławiu 1718-1947 3017 3149 x Kliknij Kliknij
82/130/14 Szpital im. Wszystkich Świętych we Wrocławiu 1889-1945 147 147 x Kliknij Kliknij
82/130/54 Parafia Grzędy, wieś - pow. wałbrzyski 1794-1852 516 x x Kliknij
82/145/0 Akta majątku Hatzfeldtów w Żmigrodzie, pow. Milicki 1408-1944 2293 x x Kliknij
82/146/0 Akta majątku Hochbergów z Książa, pow. wałbrzyski 1313-1945 1340 x x Kliknij
82/147/0 Akta majątku Magnisów w Bożkowie, pow. noworudzki 1529-1945 550 x x Kliknij
82/149/0 Akta majątku Nostitzów i Wolkensteinów w Luboradzu, pow. jaworski 1446-1930 1059 x x Kliknij
82/164/0 Kataster Karoliński 1722-1748 72580 x x Kliknij
82/167/0 Zbiór rękopisów archiwalnych 1251-1942 3301 x x Kliknij
82/170/0 Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu [1706] 1809-1945 92659 x x Kliknij
82/171/0 Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu 1785-1945 2912 x x Kliknij
82/172/0 Rejencja Wrocławska [1604] 1809-1945 6791 x x Kliknij
82/192/0 Komisja Generalna dla Śląska we Wrocławiu [1736]1815-1918[1945] 800 x x Kliknij
82/328/0 Zbiór map topograficznych 1881-1961 12 x x Kliknij
82/329/0 Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych 1730-1942 83 x x Kliknij
82/331/0 Urząd Wojewódzki Wrocławski [1925-1937] 1945-1950 [1951-1985] 39 x x Kliknij
82/332/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu [1924-1949] 1950-1973 [1974-2009] 217 x x Kliknij
82/334/0 Zarząd Miejski miasta Wrocławia 1945-1950 [1951-1952] 261 x x Kliknij
82/416/0 Zbiór afiszów i plakatów 1945-1981 31 x x Kliknij
82/487/0 Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu
(Provinzial-Konservator der Kunstdenkmäler Niederschlesiens zu Breslau)
1896-1945 1885 x x Kliknij
82/539/0 Zbiór Ksiąg Cmentarnych miasta Wrocławia 1871-1948 4918 x x Kliknij
82/547/0 Zbiór planów ulic, placów, mostów, wiaduktów, tuneli oraz poszczególnych osiedli miasta Wrocławia XIX - XX w. 86 x x Kliknij
82/561/0 Akta miasta Oławy 1572-1944 3 x x Kliknij
82/599/0 Urząd Katastralny w Strzelinie
(Katasteramt Strehlen)
1790-1944 964 x x Kliknij
82/606/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bystrzycy Oławskiej
(Standesamt Peisterwitz)
1874-1938 382 x x Kliknij
82/607/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwalibożycach, gm. Oława
(Standesamt Frauenhain)
1874-1938 3068 2868 x Kliknij Kliknij
82/608/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chwastnicy, gm. Oława
(Standesamt Quostnitz)
1874-1936 106 x x Kliknij
82/609/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie, gm. Oława
(Standesamt Gusten-Runzen)
1874-1938 1595 1492 x Kliknij Kliknij
82/610/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grodziszowie
(Standesamt Rohrau)
1874-1935 130 x x Kliknij
82/611/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jaczkowicach
(Standesamt Jätzdorf)
1874-1938 119 x x Kliknij
82/612/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jakubowicach, pow. oławski
(Standesamt Jakobine)
1874-1928 76 x x Kliknij
82/613/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, gm. Oława
(Standesamt Hünern)
1874-1938 1914 1740 x Kliknij Kliknij
82/614/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ratowicach
(Standesamt Rattwitz)
1874-1938 112 x x Kliknij
82/615/0 Urząd Stanu Cywilnego w Baumgarten
(Standesamt Baumgarten)
1874-1912 5746 5746 x Kliknij Kliknij
82/617/0 Urząd Stanu Cywilnego w Polwicy
(Standesamt Polwitz)
1874-1936 111 x x Kliknij
82/619/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju Oławskim
(Standesamt Goy)
1874-1938 1314 1200 x Kliknij Kliknij
82/620/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jelczu
(Standesamt Jeltsch)
1874-1938 275 x x Kliknij
82/621/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kończycach
(Standesamt Kontschwitz)
1874-1936 88 x x Kliknij
82/622/0 Urząd Stanu Cywilnego w Laskowicach
(Standesamt Laskowitz)
1874-1938 290 x x Kliknij
82/624/0 Urząd Stanu Cywilnego w Marcinkowicach
(Standesamt Märzdorf)
1874-1938 178 x x Kliknij
82/625/0 Urząd Stanu Cywilnego w Minkowicach Oławskich
(Standesamt Minken)
1874-1943 3140 x x Kliknij
82/626/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowicach
(Standesamt Haltauf)
1874-1938 2857 2572 x Kliknij Kliknij
82/1040/0 Depozyt miasta Lwówka Śląskiego
(Dep. Stadt Löwenberg)
1317-1569 173 x x Kliknij
82/1121/0 Urząd Katastralny w Ząbkowicach Śląskich
(Katasteramt Frankenstein)
1865-1945 1226 x x Kliknij
82/1243/0 Kolekcja Regionalnego Kłodzkiego Towarzystwa Krajoznawczego 1331-1933 1623 x x Kliknij
82/1285/0 Kolegium Jezuickie w Kłodzku 1569-1826 163 x x Kliknij
82/1319/0 Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu 1989-2017 32 x x Kliknij
82/1358/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrężnej gm. Przeworno
(Standesamt Algersdorf)
1874-1935 347 347 x Kliknij Kliknij
82/1359/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie, gmina Kąty Wrocławskie
(Standesamt Beilau)
1874-1929 1715 1715 x Kliknij Kliknij
82/1363/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dzikowej, pow. Środa Śląska
(Standesamt Ebersdorf)
1880-1938 2348 2348 x Kliknij Kliknij
82/1365/0 Urząd Stanu Cywilnego w Twardogórze
(Standesamt Festenberg)
1874-1934 9619 2348 x Kliknij Kliknij
82/1367/0 Urząd Stanu Cywilnego w Cieszkowie
(Standesamt Freyhan)
1874-1934 3791 3791 x Kliknij Kliknij
82/1368/0 Urząd Stanu Cywilnego w Milinie, gm. Kąty Wrocławskie
(Standesamt Fürstenau)
1874-1933 1616 1616 x Kliknij Kliknij
82/1369/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Książęcej
(Standesamt Fürsten Ellguth)
1878-1925 1376 1376 x Kliknij Kliknij
82/1370/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gębczycach, gmina Strzelin
(Standesamt Göppersdorf)
1874-1933 2067 1944 x Kliknij Kliknij
82/1371/0 Urząd Stanu Cywilnego w Goszczu, gm. Twardogóra
(Standesamt Goschütz)
1878-1920 4933 4929 x Kliknij Kliknij
82/1373/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowicach Świdnickich
(Standesamt Peterwitz)
1874-1935 3405 x x Kliknij
82/1374/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łagiewnikach
(Standesamt Heidersdorf)
1874-1938 1694 1694 x Kliknij Kliknij
82/1379/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karolinie
(Standesamt Karlsdorf)
1874-1902 1716 1716 x Kliknij Kliknij
82/1384/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kotowicach
(Standesamt Kottwitz)
1874-1934 67 x x Kliknij
82/1407/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sadowicach
(Standesamt Sadewitz)
1880-1934 7 x x Kliknij
82/1411/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żmigródku
(Standesamt Schmigrode)
1874-1912 2580 2580 x Kliknij Kliknij
82/1412/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sośnicy
(Standesamt Schosnitz)
1874-1932 36 x x Kliknij
82/1425/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu I
(Standesamt Breslau I)
1874-1935 155189 125450 x Kliknij Kliknij
82/1426/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu II
(Standesamt Breslau II)
1874-1937 206227 164903 x Kliknij Kliknij
82/1427/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III
(Standesamt Breslau III)
1891-1937 135131 138716 x Kliknij Kliknij
82/1428/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu IV
(Standesamt Breslau IV)
1899-1937 82794 82726 x Kliknij Kliknij
82/1430/0 Urząd Stanu Cywilnego w Psim Polu
(Standesamt Breslau VI - Hundsfeld)
1874-1913 206 x x Kliknij
82/1431/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu - Powiecie
(Standesamt Breslau - Land)
1878-1928 9504 x x Kliknij
82/1433/0 Urząd Stanu Cywilnego w Tarnogaju
(Standesamt Düngoy)
1875-1877 342 x x Kliknij
82/1434/0 Urząd Stanu Cywilnego w Muchoborze Wielkim
(Standesamt Gross Mochbern)
1874-1877 [1903-1908] 172 x x Kliknij
82/1435/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabiszynie, gm. Wrocław
(Standesamt Gräbschen)
1875-1911 115 x x Kliknij
82/1436/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gaju
(Standesamt Herdain)
1874-1904 279 x x Kliknij
82/1438/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karłowicach
(Standesamt Carlowitz)
1874-1913 2821 2629 x Kliknij Kliknij
82/1441/0 Urząd Stanu Cywilnego w Klecinie - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Klettendorf)
1874-1913 414 x x Kliknij
82/1443/0 Urząd Stanu Cywilnego w Leśnicy, obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Deutsch Lissa)
1875-1912 4824 4710 x Kliknij Kliknij
82/1444/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żernikach, gm. Wrocław
(Standesamt Neukirch)
1874-1913 265 x x Kliknij
82/1447/0 Urząd Stanu Cywilnego w Popowicach
(Standesamt Pöpelwitz)
1874-1880 186 x x Kliknij
82/1455/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Śleszowie
(Standesamt Alt Schliesa)
1874-1900 [1903- 1906] 896 896 x Kliknij Kliknij
82/1457/0 Urząd Stanu Cywilnego w Domasławiu, gm. Wrocław
(Standesamt Domslau)
1876-1913 3165 3165 x Kliknij Kliknij
82/1458/0 Urząd Stanu Cywilnego w Galowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gallowitz)
1876-1906 1458 1458 x Kliknij Kliknij
82/1459/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gniechowicach, gm. Wrocław
(Standesamt Gnichwitz)
1874-1910 1719 1719 x Kliknij Kliknij
82/1462/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jerzmanowie, gm. Wrocław
(Standesamt Hermannsdorf)
1874-1911 1733 x x Kliknij
82/1463/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich, gm. Wrocław (Standesamt Kanth) 1874-1910 2956 2956 x Kliknij Kliknij
82/1464/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chrząstowie Wielkiej, gm. Wrocław (Standesamt Klarenkranst) 1874-1904 [1907] 2017 2017 x Kliknij Kliknij
82/1472/0 Urząd Stanu Cywilnego w Opatowicach - obecnie dzielnica Wrocławia
(Standesamt Ottwitz)
1874-1890 [1904-1909] 138 x x Kliknij
82/1505/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Zdroju
(Standesamt Altwasser)
1874-1920 37007 31489 x Kliknij Kliknij
82/1542/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mieroszowie
(Standesamt Friedland)
1874-1936 15770 12498 x Kliknij Kliknij
82/1575/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sobięcinie
(Standesamt Hermsdorf)
1874-1938 27254 22113 x Kliknij Kliknij
82/1603/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bielawie
(Standesamt Langenbielau)
1874-1946 29319 13424 x Kliknij Kliknij
82/1633/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piławie Dolnej
(Standesamt Nieder Peilau)
1874-1938 2354 x x Kliknij
82/1635/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawienku
(Standesamt Nieder Salzbrunn)
1874-1938 11716 9343 x Kliknij Kliknij
82/1640/0 Urząd Stanu Cywilnego w Głuszycy
(Standesamt Nieder Wüstegiersdorf)
1874-1913 17581 x x Kliknij
82/1641/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niemczy
(Standesamt Nimptsch)
1874-1938 4653 3965 x Kliknij Kliknij
82/1647/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnie Zdroju
(Standesamt Ober Salzbrunn)
1874-1937 29773 24556 x Kliknij Kliknij
82/1668/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudnicy, gm. Stoszowice
(Standesamt Raudnitz)
1874-1938 1214 x x Kliknij
82/1670/0 Urząd Stanu Cywilnego w Niwie, gm. Szczytna
(Standesamt Reichenau)
1874-1936 1201 x x Kliknij
82/1676/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rusinowej, gm. Wałbrzych
(Standesamt Reussendorf)
1874-1938 6261 6197 x Kliknij Kliknij
82/1678/0 Urząd Stanu Cywilnego w Roztoce, gm. Dobromierz
(Standesamt Rohnstock)
1874-1935 1930 x x Kliknij
82/1682/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnej
(Standesamt Rückers)
1874-1938 2704 2704 x Kliknij Kliknij
82/1686/0 Urząd Stanu Cywilnego w Słupcu, gm. Nowa Ruda
(Standesamt Schlegel)
1878-1926 3992 3992 x Kliknij Kliknij
82/1695/0 Urząd Stanu Cywilnego w Czarnym Borze
(Standesamt Schwarzwaldau)
1874-1916 4233 4233 x Kliknij Kliknij
82/1696/0 Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy
(Standesamt Schweidnitz)
1874-1937 49689 49691 x Kliknij Kliknij
82/1709/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rościszowie, gm. Pieszyce
(Standesamt Steinseifersdorf)
1874-1910 2154 2154 x Kliknij Kliknij
82/1713/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jedlince, gm. Jedlina Zdrój
(Standesamt Tannhausen)
1874-1914 4540 4540 x Kliknij Kliknij
82/1721/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu
(Standesamt Waldenburg)
1874-1939 38740 x x Kliknij
82/1725/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ostroszowicach, gm. Dzierżoniów
(Standesamt Weigelsdorf)
1874-1938 4068 2911 x Kliknij Kliknij
82/1727/0 Urząd Stanu Cywilnego w Białym Kamieniu, gm. Wałbrzych
(Standesamt Weisstein)
1874-1938 11355 6768 x Kliknij Kliknij
82/1729/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wadochowicach, gm. Ziębice
(Standesamt Wiesenthal)
1874-1934 1546 1546 x Kliknij Kliknij
82/1739/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sulisławicach, gm. Ząbkowice Śląskie
(Standesamt Zülzendorf)
1874-1938 436 x x Kliknij
82/1868/0 Zbiór ikonograficzny XVIII-1945 1943 x x Kliknij Kliknij
82/1885/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dziadkowie, gmina Cieszków
(Standesamt Altenau)
1899-1899 41 41 x Kliknij Kliknij
82/1970/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie, pow. średzki
(Standesamt Hulm)
1874-1945 1066 x x Kliknij
82/1974/0 Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie, pow. średzki
(Standesamt Gäbersdorf)
1876-1938 1367 1367 x Kliknij Kliknij
82/1975/0 Urząd Stanu Cywilnego w Drogomiłowicach, pow. średzki
(Standesamt Dromsdorf)
1876-1913 1795 1795 x Kliknij Kliknij
82/2050/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brochowie, obecnie dzielnica Wrocławia 1903-1913 3577 3577 x Kliknij Kliknij
82/2060/0 Urząd Województwa Wrocławskiego i miasta Wrocławia we Wrocławiu [1948-1974] 1975-1984 126 x x Kliknij
82/2227/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kwietnie 1908-1938 190 190 x Kliknij Kliknij

 

Oddział w Jeleniej Górze

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
83/7/0 Akta miasta Kamiennej Góry 1613-1945 27 x x Kliknij
83/79/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze 1874-1945 16395 x x Kliknij
83/107/0 Archiwum książąt Reussów w Staniszowie 1650-1945 59 x x Kliknij
83/119/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Siedlęcinie 1748-1914 x x 32 Kliknij
83/120/0 Księgi metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Sobieszowie 1742-1916 x x 13 Kliknij
83/278/0 Urząd Stanu Cywilnego Kamienna Góra 1874-1941 14906 x x Kliknij
83/508/0 Huta Szkła Kryształowego "Józefina" Spółka Akcyjna w Szklarskiej Porębie 1905-1945 [1956] 138 x x Kliknij
83/686/0 Zbiór ikonograficzny do 1945 roku 1781-1943 7 x x Kliknij
83/876/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Estetyki Miast w Jeleniej Górze [1939-1975] 1976-1981 [1982] 28 x x Kliknij

 

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
84/2/0 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich 1945-1950 [1959] 4 x x Kliknij
84/136/0 Akta miasta Nowa Ruda 1549-1945 49 x x Kliknij
84/582/0 Sąd Obwodowy w Świdnicy
(Amtsgericht Schweidnitz)
[1667-1878] 1879-1945 10824 x x Kliknij
84/830/0 Akta miasta Dusznik
(Polizeiverwaltung der Stadt Bad Reinerz; Magistrat der Stadt Bad Reinerz)
1408-1945 11 x x Kliknij
84/831/0 Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej
(Magistrat Habelschwerdt)
1381-1945 2410 x x Kliknij

 

Oddział w Legnicy

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
85/3/0 Akta miasta Legnicy [1252] 1281-1945 584 x x Kliknij
85/21/0 Kościół Parafialny św. Piotra i Pawła w Legnicy 1558-1945[1949] 52928 x x Kliknij
85/579/0 Urząd Stanu Cywilnego w Legnicy 1874-1941 57253 x x Kliknij

 

Oddział w Bolesławcu

      Szukajwarchiwach AtoM Matricula Online  
Nr zespołu Nazwa zespołu Daty skrajne Liczba skanów Liczba skanów Liczba jednostek Linki do zasobów
86/35/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nowogrodźcu 1946-1950 94 x x Kliknij
86/208/0 Parafia katolicka w Brzeźniku 1765-1824 460 x x Kliknij
86/378/0 Przędzalnia i Tkalnia "Concordia" w Leśnej 1901-1939 31 x x Kliknij