Strona główna » Aktualnosci

Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

Wersja do wydrukuPDF version

Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, których pomysłodawcą był Tadeusz Samborski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odbyły się już po raz czwarty. Miejscami tegorocznych obchodów były: Lubomierz, Gaworzyce i Legnica. W Lubomierzu odbyła się 10 maja br. konferencja popularnonaukowa pt. „Szli na Zachód Osadnicy”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Urzędem Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim i Urzędem Gminy i Miasta w Lubomierzu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał burmistrz Lubomierza Wiesław Ziółkowski oraz zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD Dominik Kłosowski.

Pierwszy referat wygłosiła starszy kustosz Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Bolesławcu Barbara Grzybek. Wystąpienie odnosiło się do problematyki osadniczej na terenie powiatu lubańskiego. Dr płk Jacek Macyszyn z Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z Warszawy przedstawił m.in. rolę, jaką pełnili w Wojsku Polskim kapelani wojskowi, Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości w Warszawie odniósł się do problematyki Ziem Odzyskanych w polskiej myśli politycznej sprzed II wojny światowej jak i po jej zakończeniu. Profesor Jakub Tyszkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił powstanie i działalność Państwowych Urzędów Repatriacyjnych na Dolnym Śląsku.

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji zapamiętają ją w sposób szczególny także ze względu na wzruszające wystąpienie płk. Tadeusza Borowca, który był świadkiem i pionierem osadnictwa na Ziemiach Zachodnich, a obecnie jest mieszkańcem Lwówka Śląskiego. Na zakończenie konferencji Fundacja Dziki Zachód z Grabiszyc przedstawiła projekt, którego wynikiem jest publikacja „Grabiszcyce. Nasza wieś, nasza historia”, o osadnikach, mieszkańcach ze wsi Grabiszyce gmina Leśna. Uroczystego podsumowania konferencji dokonał Marszałek Tadeusz Samborski. Całość prowadzili Elżbieta Zienowicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Lwówku Śląskim oraz Olgierd Poniźnik, burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Oprac. B. Grzybek.

Duża grupa ludzi. Kobieta oraz czterech mężczyzn. Dwie kobiety oraz mężczyzna. Mężczyzna podczas prelekcji. Niektórzy zgromadzeni podczas wymiany zdań. Pionier osadnictwa na Ziemiach Zachodnich. Wygłaszanie referatu przez mężczyznę. Wystąpienie mężczyzny.

Fot. A. Grabowski.