Strona główna » Aktualnosci

Drugie wydanie monografii Zakładów ELWRO

Wersja do wydrukuPDF version

W lutym 2018 r. ukazało się, oczekiwane przez szerokie grono miłośników historii informatyki, drugie wydanie monografii naukowej przedstawiającej dzieje wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO. Publikacja, wydana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, powstała dzięki życzliwości i finansowemu wsparciu Miasta Wrocław, które wyszło naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu czytelników, w tym wielu młodych fanów wrocławskich komputerów. O ciągłej potrzebie popularyzacji początków branży komputerowej w Polsce, dziedziny rozwijanej głównie przez utalentowanych inżynierów z Wrocławia, świadczy najlepiej fakt, że pierwszy nakład monografii o ELWRO (listopad 2017 r.) został niemal natychmiast wyczerpany. Z tym większym uznaniem należy przyjąć starania władz Wrocławia, by spełnić życzenia oczekujących. Wydanie drugie jest poprawioną i uzupełnioną wersją poprzedniej, zawiera m.in. przedmowę prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w tłumaczeniu na język angielski.

Barbara Maćkowiak, Andrzej Myszkier, Bogdan Safader, Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, red. nauk. Grażyna Trzaskowska, wydanie II, Wrocław 2018, ss. 105.

Publikację można pobrać w wersji elektronicznej z zakładki Publikacje Archiwum.

Oprac. dr G. Trzaskowska.