Strona główna » Aktualnosci

Konferencja naukowa "Reformacja: między ideą a realizacją - aspekty śląskie, polskie, europejskie"

Wersja do wydrukuPDF version

W dniach 7–8 grudnia 2017 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty śląskie, polskie, europejskie organizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu w związku z przypadającą w bieżącym roku 500. rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. Wezmą w niej udział referenci reprezentujący ośrodki naukowe w Czechach, Niemczech i Norwegii oraz uniwersytety w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Obrady będą miały miejsce w Audytorium Instytutu Historycznego przy ul. Szewskiej 49 (7 grudnia b.r., w godz. 9.00-12.30 i 8 grudnia b.r., w godz. 9.30-12.30) oraz w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 2 (7 grudnia b.r., w godz. 14.00-19.00). Konferencji towarzyszy wystawa pt. Reformacja na Śląsku w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowy we Wrocławiu. Jej otwarcie nastąpi 7 grudnia b.r., o godz. 14.00, a prezentowana będzie w sali wystawowej AP Wrocław do 5 stycznia 2018 r.

Konferencję objęli patronatem Ksiądz Biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. dr hab. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, dziekan WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program konferencji Certyfikat z odpustem zupełnym papieża Leona X (1513 -1521) nabyty przez Annę żonę ks. Karola. Ananias Weber (1596-1665 lub 1598-1656), duchowny ewangelicki, dr teologii, ur. w Lindenhain (Saksonia). Pracę duszpasterską rozpoczął w Saksonii. W 1645 r. przybył do Wrocławia, obejmując funkcję eklezjasty, a od 1646 r. pastora w kościele św. Elżbiety, był też asesorem konsystorza oraz inspektorem szkolnym. Rudolf II, cesarz rzymski wydaje list majestatyczny, na mocy którego katolicy i luteranie na Śląsku mogą posiadać kościoły, szkoły i swobodnie odprawiać nabożeństwa.