Strona główna » Aktualnosci

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Jeleniej Górze

Wersja do wydrukuPDF version

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu w środę 7 czerwca 2017 r. zorganizował „Dzień Otwarty”, z dość bogatym programem. Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Ad Rem” z Jeleniej Góry oraz Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry.

Przez 4 godziny przez Archiwum przewinęło się ponad 80 osób. Szczególnie serdecznie powitano nestora polskiej archiwistyki, wieloletniego kierownika i dyrektora tutejszego Archiwum (1952-1990) - Pana Czesława Margasa. Ponadto przybył Senator RP Pan Krzysztof Mróz. Po oficjalnym przywitaniu wystąpiła Pani Zofia Wąsik, która sprawiła miłą niespodziankę, ofiarowując do zbiorów archiwalnych wewnętrzne wydawnictwo Zakładów Włókien Sztucznych „Celwiskoza” w Jeleniej Górze z 1972 r. poświęcone zasadom BHP na terenie przedsiębiorstwa. Książka ta stanie się cennym uzupełnieniem zespołu akt „Celwiskozy”.

Jednym z punktów programu było oficjalne otwarcie wystawy, pt. „Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII w. - wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta”, prezentującej akta i okolicznościowe druki z epoki, odnoszące się do najbogatszych rodzin mieszczańskich Jeleniej Góry z XVIII w., jak również kolorową kopię (nie prezentowanego dotąd w Jeleniej Górze) rysunkowego planu miasta autorstwa Wernera z 1747 r. (oryginał znajduje się w zasobie Stiftung Preußischer Kulturbesitz w Berlinie). Po wystawie oprowadził kierownik Oddziału Ivo Łaborewicz.

Następnie odbyły się dwie prelekcje z pokazem mulitimedialnym, przygotowane we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przez doktorantów tejże Uczelni: - mgr Karolina Pawlikowska zaprezentowała referat pt. „Szafa biblioteczna z pałacu w Maciejowej - przypadki zabytku ruchomego” (ta zabytkowa szafa biblioteczna ta stanowi dziś wyposażenie jeleniogórskiego Archiwum); - mgr Magdalena Opęchowska przedstawiła zaś wystąpienie pt. „Losy śląskich, nowożytnych fortun mieszczańskich, na przykładzie rodziny Menzel z Jeleniej Góry” (osiemnastowieczne dokumenty i tablice nagrobne tej rodziny można było obejrzeć na wspomniane wyżej wystawie). Oba wystąpienia spotkały się z wielka życzliwością i zainteresowaniem zgromadzonych osób.

Kolejnym elementem uroczystości był pokaz filmu autorstwa Pana Eugeniusza Gronostaja - pracownika Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, przedstawiający wirtualną rekonstrukcję Jeleniej Góry z XVIII wieku z lotu ptaka. Prezentacja ta oparta została na kilkuletnich badaniach prowadzonych głównie w tutejszym Archiwum. Po filmie chętni (podzieleni na małe grupy), pod opieką archiwistów, mieli okazję zwiedzić magazyny z dokumentacją aktową, zapoznając się przy okazji ze specyfiką pracy archiwisty oraz najciekawszymi zbiorami, których nie pokazano na wystawie. Goście mieli bardzo wiele pytań. Kilka osób (m.in. archiwiści zakładowi, rodzinni, genealodzy i kolekcjonerzy) skorzystało z porad udzielanych w specjalnym „Archiwalnym punkcie konsultacyjnym”.

Cały czas czynne było stoisko z książkami regionalnymi, opublikowanymi w ostatnich latach przez Wydawnictwo „Ad Rem” z Jeleniej Góry oraz przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Ponieważ obecnych było kilku autorów, czytelnicy mieli okazję zdobyć ich autografy. Ponadto przygotowano dla gości prezenty w postaci w postaci kart pocztowych z widokami starych map Śląska (ze zbiorów Oddziału), jak również przewodniki turystyczne po Jeleniej Górze, które cieszyły się sporą popularnością.

Ostatni goście opuścili Archiwum po godz. 18:30, czyli długo po przewidywanym zamknięciu spotkania, które należy uznać za niezwykle udane.

 

Oprac. Ivo Łaborewicz, fot. Wojciech Szczerepa

Pani Zofia Wąsik przekazuje do zbiorów Archiwum wewnętrzne wydawnictwo „Celwiskozy”, obok stoisko z regionalnymi publikacjami ostatnich lat.  Grupa gości „Dni Otwartych” w magazynie nr 24.  Pan Czesław Margas z córką Anna Borys i badaczem z Niemiec Ullrichem Junkerem.  Senator RP Krzysztof Mróz z zainteresowaniem słuchał wystąpień archiwistów oraz prelegentów.  Fragment wystawy - plan Jeleniej Góry z 1747 r. autorstwa Wernera.  Fragment wystawy - gabloty z materiałami archiwalnymi.  Sala konferencyjna Archiwum była pełna gości.  Kierownik Oddziału Ivo Łaborewicz zaprasza do obejrzenie wirtualnej wizji osiemnastowiecznej Jeleniej Góry.  Mgr Karolina Pawlikowska podczas swojego wystąpienia.  Mgr Magdalena Opęchowska przedstawia swój referat.  Grupa gości „Dni Otwartych” w magazynie nr 20.