Strona główna » Aktualnosci

Nowa publikacja o życiu i działalności Marianny Orańskiej

Wersja do wydrukuPDF version

W oddziale archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim miała miejsce 20 października promocja książki „Marianna Orańska – obraz życia i działalności w dokumentach archiwalnych”, wydanej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Publikacja autorstwa dr. Bartosza Grygorcewicza, kustosza archiwum, stanowi próbę uporządkowania faktów związanych z życiem Marianny Orańskiej oraz jej działalnością na terenie ziemi kamienieckiej oraz hrabstwa kłodzkiego. Poza materiałami archiwalnymi pochodzącymi z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Opavy (Zemsky Archiv), w publikacji zamieszczono również zdjęcia obrazujące działalność księżnej Orańskiej na terenie obecnych Niemiec, czy też kraju dzieciństwa – Królestwa Niderlandów.

Niektóre z dokumentów prezentowane były w czasie wystawy zorganizowanej w 2010 roku w kamienieckim oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu a towarzyszącej obchodom 200 rocznicy urodzin Marianny Orańskiej oraz ogłoszonego przez samorząd województwa dolnośląskiego roku Marianny Orańskiej. Ogółem w publikacji, mającej charakter albumowy zamieszczono blisko 100 reprodukcji dokumentów archiwalnych a całość uzupełniono komentarzem odnoszącym się do zespołów archiwalnych zawierających informacje o działalności Marianny Orańskiej.

Uroczystość prezentacji książki uświetnił występ artystyczny dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim, poświęcony postaci księżnej Orańskiej.