Strona główna » Aktualnosci

Pomoc polskich archiwistów dla instytucji polonijnych w Australii.

Wersja do wydrukuPDF version

W ramach pomocy instytucjom polonijnym na świecie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje program ochrony i zabezpieczania państwowego zasobu archiwalnego przechowywanego w tych instytucjach.
Po raz drugi starszy kustosz Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesłacu zajmuje się porządkowaniem i ewidencjonowaniem dokumentacji archiwalnej na terenie Australii. W ubiegłym roku w Museum i Archiwum Polonii Australijskiej (Polish Museum and Archives in Australia Inc.) porządkowania była dokumentacja Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, ponad 10 mb akt. W tym roku rozpoczęte zostały pracę nad zespołem Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii (SPK)

Za historyczną datę założenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii uważa się 2 lipca 1950 roku, kiedy to z inicjatywy B. Korpowskiego zwołano w Sydney pierwsze zebranie byłych żołnierzy, celem którego było zapoczątkowanie konkretnych działań zmierzających do powołania organizacji. Zebranie założycielskie - I Zjazd Polskich Kombatantów w Australii odbyło się w sydneyjskiej Warringon Hall. SPK w Australii jest częścią ogólnoświatowej Federacji, której siedziba główna znajduje się w Londynie. Jest to organizacja bezdochodowa, a jej członkowie zorganizowani są w kołach w głównych australijskich miastach. Koła podlegają Zarządowi Krajowemu, którego obecna siedziba znajduje się w Brisbane (Queensland).

Oprac. B. Grzybek.

Barbara Grzybek i Jan Tkaczyk. Regały z pudłami na akta. Tablica przy wejściu do SPK w Australii.

Fot. B. Grzybek oraz J. Tkaczyk.