Strona główna » Aktualnosci

Wyróżnienie dla „Rocznika Jeleniogórskiego” na Targach Książki w Krakowie

Wersja do wydrukuPDF version

Redagowany przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry i Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, mający już blisko 60-letnią tradycję, periodyk „Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy”, został ponownie zauważony i nagrodzony przez jury Międzynarodowego Konkursu na „Najlepsze wydawnictwa o górach”.

Organizatorami tego prestiżowego wśród miłośników literatury górskiej konkursu, który właśnie miał swoją ósmą edycję, są: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. To właśnie na terenie tych ostatnich, podczas trwających w dniach 26-29 października 2023 r. 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, ogłoszono listę laureatów i wręczono nagrody. Stało się to dokładnie w sobotę, 28 października, w godzinach 13:00 – 14:50 sali „Lwów B”.

Tym razem „Rocznik Jeleniogórski”, którego tomy 52 i 53 przed rokiem zdobyły pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsze czasopismo górskie”, za tom 54 (2022), został wyróżniony nagrodą specjalną od Wydawnictwa „Karpaty”, ustępując najwyższych laurów, obchodzącemu właśnie 100-lecie istnienia, prestiżowemu rocznikowi „Wierchy”. To wyróżnienie jest jednak potwierdzeniem wysokiego poziomu karkonoskiego pisma, które w formie papierowej ukazuje się dzięki dotacjom władz miejskich Jeleniej Góry i Archiwum Państwowego we Wrocławiu – pokrywających koszty składu i druku. Jednak rocznik ten istnieje i jest publikowany regularnie wyłącznie dzięki ogromnej pasji i całkowicie społecznemu zaangażowaniu grupy jeleniogórskich entuzjastów, skupionych w Towarzystwie Przyjaciół Jeleniej Góry i w tutejszym Oddziale Archiwum Państwowego, nie otrzymujących żadnego wsparcia merytorycznego od innych instytucji i organizacji.

Udział jeleniogórskiego czasopisma archiwalnego w tym Konkursie, niezależnie od zdobywanych nagród i wyróżnień, jest jednym z tych chwalebnych przypadków wychodzenia archiwów państwowych na szeroką przestrzeń społeczną, jak i skutecznego łączenia popularyzacji z rozwojem badań naukowych. Jest to też przykład działania trwałego, dalekiego od ulotności różnych eventów i happeningów, być może ważnych, ale mających charakter doraźny, po których nie pozostaje żaden trwały ślad, przy tym szybko ulatujących z ludzkiej pamięci. Konsekwentne wydawanie tego typu czasopism i innych publikacji, zwłaszcza źródłowych, jest również wypełnieniem rudymentarnych zadań, jakie przed naszymi instytucjami stawiają przepisy, tradycje archiwistyki oraz oczekiwania przełożonych, wyrażone choćby w obowiązującej strategii.

Ze względu na ograniczenia finansowe oraz konieczność realizacji bieżących zadań, nikt z jeleniogórskich archiwistów nie mógł tym razem odebrać wyróżnienia osobiście, nie umniejsza to jednak rozgłosu, jaki „Rocznik Jeleniogórski” oraz wydające Archiwum Państwowe osiągnęły w trakcie tak ważnej imprezy, jak 26. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, w których wzięło udział 500 wystawców, a gości przybyło ponad 52 tysiące.

Ivo Łaborewicz

Niebieska Książka stoi wyeksponowana na stole w sali balowej w pałacu. Biało-zielona grafika promująca konkurs.