Strona główna » Aktualnosci

Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Archiwów 2017

Wersja do wydrukuPDF version

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach przygotowanych przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu i Oddziały w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Bolesławcu.  

 

PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ARCHIWÓW 2017

  1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu:

W dniu 9 czerwca w godzinach od 16.00 do 19.00 pod hasłem „Historia z fotografią w tle” odbędzie się: 

- prezentacja zbiorów fotograficznych (Zbiór  Ikonograficzny do 1945 roku i Kolekcja Fotografii KW PZPR we Wrocławiu z lat 1919-1989) oraz najcenniejszych map i planów ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu,

- prelekcja pt. „Archiwalia w kolekcjach prywatnych – znaczenie i sposoby porządkowania”,

-  prezentacja „Z Inflant do Śląska: między Moczydłem a Tauronem, czyli rzecz o poszukiwaniach” – archiwum rodzinne Juliusza Zielińskiego, członka Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego,

-  otwarcie wystawy „Archiwa rodzinne genealogów”, przygotowanej z okazji 25-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego,

-  pokaz filmu dokumentalnego pt. „Dolina Pałaców i Ogrodów”, z cyklu „Dolny Śląsk pełen tajemnic”, udostępnionego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,

-   poza tym uruchomimy punkty konsultacyjne, gdzie będzie można dowiedzieć się, jak rozpocząć i rozwinąć swoją wielką przygodę z badaniem historii własnej rodziny oraz jak chronić skarby rodzinne (dokumenty, fotografie) przed zniszczeniem. Pod okiem specjalisty i z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów, będzie można przeprowadzić podstawowe prace konserwatorskie na, często uszkodzonych, a niezwykle cennych rodzinnych pamiątkach.

                                                                                                                                                                                 

  1. Oddział w Jeleniej Górze:

W dniu 7 czerwca w godzinach 14.00 – 18.00:

-   otwarcie wystawy pt. „Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII wieku – wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta”,

-  prezentację najnowszych regionalnych publikacji Wydawnictwa Poligraficznego „Ad Rem” z Jeleniej Góry i otwarcie stoiska księgarskiego z udziałem autorów podpisujących swoje książki,

- prelekcje mgr Karoliny Pawlikowskiej pt. „Szafa biblioteczna z pałacu w Maciejowej-przypadki zabytku ruchomego” oraz mgr Magdaleny Opęchowskiej pt. „Losy śląskich, nowożytnych fortun mieszczańskich, na przykładzie rodziny Menzel z Jeleniej Góry”,

-   zwiedzanie magazynów archiwalnych, połączone z informacją o najciekawszych i najcenniejszych zbiorach,

-  dodatkowo przez cały czas czynny będzie „archiwalny punkt konsultacyjny” dla archiwistów rodzinnych, genealogów i kolekcjonerów. 

  1. Oddział w Legnicy:

-  planuje przeprowadzenie kilku lekcji archiwalnych, połączonych ze zwiedzaniem Archiwum, dla dzieci ze szkół podstawowych – m.in. już zaplanowano przyjazd szkolnych wycieczek w dniach 31 maja i 13 czerwca 2017 roku.

  1. Oddział w Bolesławcu:

W dniu 9 czerwca w budynku Archiwum wernisaż otwierający 4 wystawy:

1. „W poszukiwaniu sztuki, nauki, pasji – absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu 1946-2016”,

2. „Jolanta Ajlikow-Czarnecka – artysta, pedagog i metodyk”. Te dwie wystawy są organizowane we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

3. „Obraz lokalnego szkolnictwa w materiałach archiwalnych” – zorganizowana samodzielnie przez Archiwum.

4.  „Rzeźba Joanny Bruździńskiej”, organizowana we współpracy z artystką.

W dniu 10 czerwca (sobota) Archiwum będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 15.00, a wystawy będą czynne do końca czerwca 2017 roku.