Archiwum aktualności

Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z archiwami uczelni wyższych

W ramach Polsko czeskiego seminarium, organizowanego na przemian w Polsce i w Czechach przez Uniwersytet Wrocławski i Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, w dniach 19-20 X 2017 odbyło się we Wrocławiu spotkanie poświęcone archiwom wyższych szkół pn. „Archiwa uczelniane. Perspektywa porównawcza”.

Wystawa twórczości Jolanty Ajlikow-Czarneckiej w Archiwum w Bolesławcu

W piątek 13 października 2017 roku w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Czas Jolanty Ajlikow Czarneckiej”. Jest to wystawa jubileuszowa,  zorganizowana w 10-tą rocznicę śmierci Pani Profesor (1930-2007) - znanej i cenionej artystki, pedagoga i wychowawcy młodzieży w Bolesławcu i poza nim. Organizatorom udało się zgromadzić różne formy twórczości artystki.  Prezentowane zbiory zostały wypożyczone od osób prywatnych oraz instytucji.

Ivo Łaborewicz odznaczony medalem "Za zasługi dla czeskiej archiwistyki"

Pan Ivo Łaborewicz kierownik Oddziału Archiwum w Jeleniej Górze odznaczony został medalem „Za zásluhy o české archivnictví” (Za zasługi dla czeskiej archiwistyki). Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 19 czerwca 2017 r. w hotelu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej „Spiritka” w Pradze.

Strony