Archiwum aktualności

Prezentacja książki „Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym”

W Oddziale Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim miała miejsce 1 grudnia br. uroczysta prezentacja książki „Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym”. Autorami publikacji, która przybliża wszystkim zainteresowanym dzieje dolnośląskich sanktuariów, ukazując na tle ich historii bogatą przeszłość kulturową regionu, są pracownicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu: Anna Dziatczyk, dr Bartosz Grygorcewicz, Ivo Łaborewicz oraz Maciej Skrzypczyk.

Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 r.

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbyła się w piątek 25 listopada prezentacja książki  „Życie, śmierć i zbawienie.  Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 r.” autorstwa dr. Adama Górskiego i dr. Janusza Gołaszewskiego.  W uroczystości wzięli udział wybitni znawcy tematyki epigraficznej:  prof. Jan Harasimowicz, prof. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Krzysztof Maciej Kowalski (Uniwersytet Gdański).

Warsztaty dla koordynatorów II edycji konkursu edukacyjnego "Z rodzinnego archiwum"

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim po raz drugi zorganizowało bezpłatne warsztaty szkoleniowo-instruktażowe dla nauczycieli wskazanych przez szkoły jako koordynatorzy w II edycji regionalnego konkursu edukacyjnego "Z rodzinnego archiwum". Szkolenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Uczestniczyło w nich 45 nauczycieli z 40 szkół, z terenu powiatów kłodzkiego, świdnickiego i wałbrzyskiego, gminy miejskiej Świdnica i Wałbrzych oraz gminy wiejskiej Świdnica.

Strony