Nowości biblioteczne

Wersja do wydrukuPDF version

Nowości biblioteczne:

 1. Paweł Babij, Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2021 (sygn. Wro.27738)
 2. Wojciech Szczerepa, Zarys dziejów piwowarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej, Jelenia Góra 2021 (sygn. Wro.27736)
 3. Piwo w Karkonoszach: katalog wystawy = Bier im Riesengebirge: Ausstellungskatalog, oprac. Wojciech Szczerepa, Jelenia Góra 2021 (sygn. Wro.27716)
 4. Anna Dziatczyk, Historia firmy Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng: na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Kamieniec Ząbkowicki 2021 (sygn. Wro.27757)
 5. „Rocznik Jeleniogórski”, tom 53: 2021, Jelenia Góra 2021 (sygn. Wro.27741)
 6. Marek Szajda, Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku, Wrocław 2021 (sygn. Wro.27746)
 7. W krainie Ducha Gór: tom pamięci doktora Przemysława Wiatera, red. nauk. Piotr Gryszel et al., Jelenia Góra – Wrocław 2021 (sygn. Wro.27701)
 8. Reklama dźwignią handlu = Such trade as advertising, oprac. katalogu Violetta Urbaniak, Warszawa 2021 (sygn. Wro.27730)
 9. Warszawiaków portret niedzisiejszy = The portrait of former Varsovians, teksty Violetta Urbaniak, Warszawa 2021 (sygn. Wro.27731)
 10. Bitewnik Łódzki w kolorze, red. Piotr Zawilski [et al.], Łódź 2021 (sygn. Wro.27735)
 11. Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler, Przewodnik po żydowskim Wrocławiu. Wyd. 2, Jelenia Góra 2019 (sygn. Wro.27695)
 12. Vasco Kretschmann, Muzealny Wrocław: polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900-2010, Wrocław 2021 (sygn. Wro.27708)
 13. Osiedla Wrocławia: historia, red. Halina Okólska, Tomasz Kozubek, Wrocław 2021 (sygn. Wro.27694)
 14. Joanna Hytrek-Hryciuk, Między prywatnym a publicznym: życie codzienne we Wrocławiu w latach 1938-1944, Wrocław 2019 (sygn. Wro.27696)
 15. Rudolf Höfer, Martin Feiner, Die Siegel der Erzbischöfe in der Salzburger Metropole, Wien – Köln 2022 (sygn. Wro.27700)
 16. Rainer Sachs [et al.], Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska. Tom 3, Powiat żagański, Wrocław 2021(sygn. Wro.27726)
 17. Rainer Sachs [et al.], Leksykon artystów plastyków i twórców rzemiosła artystycznego Śląska. Tom 8, Powiat lubański, Wrocław 2020 (sygn. Wro.27707)
 18. Rainer Sachs [et al.], Künstlerlexicon Schlesien: die bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens. Bd. 2, Stadt Grünberg, Breslau 2020 (sygn. Wro.27675)
 19. Moda Niepodległej: katalog wystawy, wybór materiałów Paulina Kaleta, Iwona Pogorzelska, Kielce 2021 (sygn. Wro.27713)
 20. Nieznane twarze Koszalina: miejsca, których już nie ma, red. Krzysztof Urbanowicz, Zbigniew Wojtkiewicz, Koszalin 2021 (sygn. Wro.27710)
 21. Wielkie wojny w Prusach XIII-XX wiek, praca zbior. pod red. Witolda Gieszczyńskiego et al. , Olsztyn 2021 (sygn. Wro.27704)
 22. 75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku: 1946-2021, [red. A. Regliński], Gdańsk 2021 (sygn. Wro.27724)
 23. Wielki program Gródka: elektryfikacja Pomorza w dokumentach archiwalnych 1919-1939, oprac. i red. Piotr Falkowski, Bartłomiej Konopa, Bydgoszcz 2021 (sygn. Wro.27720)
 24. Tomasz Sobkowiak, Z krwawych lat. Urywki z pamiętnika 1915-1917, oprac. Maciej Mamet i Błażej Mościpan, Zielona Góra 2021 (sygn. Wro.27719)
 25. Jacek Krochmal, Skarby w archiwach zaklęte: dzieje Polski w dokumencie archiwalnym. Cz. 1, Dawna Polska (do 1975 roku) = Enchanted treasures from the archives: a history of Poland in archive documents. Pars 1, Old Poland (to 1795), Warszawa 2021 (sygn. Wro.27725)
 26. Bitwa Warszawska z perspektywy wieku, red. nauk. Jolanta Załęczny, Pułtusk 2021 (sygn. Wro.27732)
 27. Educare necesse est – Rzeczpospolita małych ojczyzn: przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. Violetta Urbaniak, Warszawa 2021 (sygn. Wro.27733)
 28. Władysław Łokietek – odnowiciel Królestwa Polskiego, red. nauk. Janusz Grabowski [et al.], Warszawa 2021 (sygn. Wro.27721)
 29. Helena Weronika Kisiel: [katalog wystawy], oprac. Anna Jankowska, Agata Micek, Radom 2021 (sygn. Wro.27712)
 30. Marian Gabrowski, Krótka historia obrazu NMP Łaskawej z Krzeszowa, Polkowice 2021 (sygn. Wro.27702)
 31. August Maksymilian Grabowski, Podróż do Prus (Miniatury Mazurskie, nr 13), Dąbrówno 2021 (sygn. Wro.27703)
 32. Radomski Bastion Pamięci: sto dokumentów na stulecie działalności Archiwum Państwowego w Radomiu, pod red. Krzysztofa Głowackiego, Radom 2021 (sygn. Wro.27711)
 33. Moja Ojczyzna Małogoszcz: katalog wystawy zorganizowanej z okazji 25. rocznicy odzyskania praw miejskich, wybór materiałów Łukasz Guldon, Konrad Maj, Kielce – Małogoszcz 2021 (sygn. Wro.27714)
 34. Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię: prace laureatów II edycji konkursu [AP w Szczecinie], red. Iga Bańkowska, Janina Kosman, Szczecin 2021 (sygn. Wro.27756)
 35. „Nie zapomnijcie tamtych dni”: 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”, praca zbior. pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Joanny Chojeckiej, Warszawa-Szczecin 2021(sygn. Wro.27754)
 36. 120 lat leszczyńskich wodociągów 1900-2020, tekst Miron Urbaniak, Joanna Spychaj-Skopińska, Leszno 2021 (sygn. Wro.27748)
 37. Emilian Prałat, Ród historii – historia rodu. Archiwum rodu Żółtowskich: ikonografia siedzib powiatu kościańskiego, Leszno 2021 (sygn. Wro.27751)
 38. Nieznany przywilej kupców kaliskich z 1568 r., oprac. Zofia Wojciechowska, Kalisz 2021 (sygn. Wro.27752)
 39. Archiwum Państwowe w Kaliszu (1951-2021): 70 lat działalności, praca zbior. pod red. Grażyny Schlender, Kalisz 2021 (sygn. Wro.27753)