Nowości biblioteczne

Wersja do wydrukuPDF version

Nowości biblioteczne:

 1. Od Placu Stalina do alei Piłsudskiego: 70 lat Archiwum Państwowego we Wrocławiu  Oddziału w Legnicy (1953-2023), pod red. E. Łaborewicz, Legnica 2023 (Wro.27924)
 2. Romuald Owczarek, Tajemnicze archiwa „Riese”, Kraków 2023 (sygn. Wro.27939)
 3. Panteon Karkonoszy. Dawny cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie : wczoraj – dziś – jutro, red. I. Łaborewicz, J.I. Zaprucka, Jelenia Góra 2022 (sygn. Wro.27823)
 4. Ivo Łaborewicz, Wojciech Szczerepa, Ratusze w cieniu Karkonoszy, Jelenia Góra 2022 (sygn. Wro.27820)
 5. Christoph Jacob Preidl junior, Osiemnastowieczny receptariusz kulinarny z Jeleniej Góry, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2022 (sygn. Wro.27887)
 6. D. Wojtucki, Magia posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku, Wrocław 2022 (sygn. Wro.27849)
 7. I. Meseberg-Haubold, D. Meyer, Katharina Staritz 1903-1953. Dokumentation Band 2: 1942-1953, unter Mitarbeit von H. Erhart, Göttingen 2023 (sygn. Wro.27857)
 8. Anna Kaniewska, Nurtem Łódki. 60 przystanków dziejowych z 600-letniej historii miasta: katalog wystawy, Łódź 2023 (sygn. Wro.27948)
 9. Biografie kresowe, oprac. D. Lewandowska przy współpr. M. Kośki, S. Postka i H. Wajsa, Warszawa 2022 (sygn. Wro.27938)
 10. Historie z rodzinnych archiwów, Warszawa 2021 (sygn. 27895)
 11. Podróże szlakiem archiwaliów: katalog wystawy, teksty i oprac. A. Kęska, K. Głowacki, Radom 2022 (sygn. Wro.27814)
 12. Kiedy ziemia przestała być centrum wszechświata. Kopernikana w archiwach państwowych: katalog wystawy, oprac. M. Duda, B. Herdzin, M. Superczyński, Toruń 2023 (sygn. 27911)
 13. Pamiętnik Salomona Goldreicha. A na niebie pojawiła się kometa…, w opracowaniu K. Łyko, Rzeszów 2021 (sygn. Wro.27791)
 14. Piwna odsłona miasta Radomia, teksty i oprac. K. Głowacki, Radom 2023 (sygn. Wro.27928)
 15. Kamil Pawłowski, Ząbkowice Śląskie… jak Feniks z popiołów: od wielkiego pożaru do Wielkiej Wojny (1858-1914), Ząbkowice Śląskie 2021 (sygn. Wro.27776)
 16. Mateusz Superczyński, Wśród winnic, łąk trzcinowych i ogrodów. Tajemnice przedmieścia Torunia – Mokre: katalog wystawy Archiwum Państwowego w Toruniu, Toruń 2022 (sygn. Wro.27819)
 17. Tradycje piernikarskie w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, oprac. K. Szafrańska i in., Jelenia Góra 2022 (sygn. Wro.27903)
 18. Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych, praca zbior. pod red. G. Schlender, Kalisz 2022 (sygn. Wro.27937)
 19. Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, Materiały archiwalne związane z osobą Jana Matejki przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie: przewodnik, Kraków 2021 (sygn. Wro.27786)
 20. Anna Krochmal, W służbie państwu i obywatelom. 100-lecie służby cywilnej w Polsce, Warszawa 2022 (sygn. Wro.27803)
 21. Fontes historiae examinare. Studia ofiarowane Profesorowi Rościsławowi Żerelikowi w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, pod red. L. Harc i F. Wolańskiego, Wrocław 2021 (Wro.27848)
 22. Mamo, ja nie chcę wojny!: 1939-1945 Polska / 2022 Ukraina: polsko-ukraiński projekt archiwalny, oprac. i realizacja Olha Kulinich i in., Warszawa 2022 (sygn. 27900)
 23. Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie powojennym – w świetle źródeł archiwalnych i wspomnień, pod red. E. Majcher-Ociesy i W. Rutkowskiej, Kielce 2022 (sygn. Wro.27931)
 24. Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945: informator archiwalny, oprac. P. Ceranka, K. Szczepanik, J. Zdanowski, Warszawa 2022 (sygn. Wro.27894)
 25. Joanna Snoch, 1922 rok: przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim, Katowice 1922 (sygn. Wro.27817)
 26. Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Wersja skrócona, red. K. Wnęk, Warszawa 2023 (sygn. Wro.27943)
 27. Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku, Malbork 2022 (sygn. 27926)
 28. Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu. Zeszyt 2, Pieczęcie królów i królowych polskich od 1576 do 1795 r., oprac. J. Bonczkowski i in., Toruń 2022 (sygn. Wro.27859)
 29. Archiwalia nieoczywiste, pod red. D. Magiera i R. Borychowskiego, Siedlce 2023 (sygn. Wro.27919)
 30. Odkrywanie i interpretacja archiwaliów, pod red. D. Magiera i A. Zawadzkiego, Siedlce 2022 (sygn. Wro.27834)
 31. Historia dokumentem pisana: katalog wystawy, Poznań [2022] (sygn. Wro.27832)
 32. Instrukcje różnych urzędów zakonnych: XVII-wieczna instrukcja organizacji klasztoru karmelitanek bosych, oprac. H. Dudała, Warszawa 2022 (sygn. Wro.27909)
 33. Zbigniew Chodyła, Taksy w dawnej Polsce (XIV/XV-XVIII w.): geneza i rozwój, rodzaje, znaczenie dla rynku i wartość badawcza, Poznań 2021 (sygn. Wro.27797)
 34. Władztwo Władysława Łokietka: 700-lecie koronacji królewskiej, red. nauk. W. Fałkowski, P. Tyszka, Warszawa 2022 (sygn. Wro.27815)
 35. Polonika wśród listów z zasobu dokumentowego dawnego archiwum miejskiego we Wrocławiu: katalog (do 1506 r.), oprac. M. Goliński, Kraków 2022 (sygn. 27888)
 36. Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, pod red. A. Laszuk, Warszawa 2020 (sygn. Wro.27921)
 37. Regesta fontium Grünbergensium, oprac. T. Dzwonkowski, B. Grelewicz, P. Kalisz, Zielona Góra 2022 (sygn. Wro.27822)
 38. Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, oprac. A. Baniecki i in., Warszawa 2020 (sygn. Wro.27923)
 39. Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w źródłach archiwalnych. Zbiór studiów, pod red. A. Krochmal, Przemyśl 2021 (sygn. 27836)
 40. Stolica Rassalskiego = The Capital by Rassalski, teksty: A. Lebensztejn, Ł. Karolewski, G. Mika, wybór fotografii: A. Lebensztejn. Ł. Karolewski, Warszawa 2021 (sygn. Wro.27768)
 41. Dwie wielkie powodzie na terenie Aglomeracji Wrocławskiej w XX wieku (1903 i 1997), praca zbior. pod red. J. Zaleskiego, Wrocław 2022 (sygn. Wro.27842)
 42. Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy, oprac. i zarys dziejów myśli pacyfistycznej F. Ramotowska, Warszawa 2021 (sygn. 27772)
 43. 100 pomników historii, red. E. Jagielska i in., Warszawa 2018 (sygn. Wro.27927)
 44. Aleksandra Helena Kołodyńska, Moja Matka Teściowa. Historia rodzin herbowych Strussów, Petryczynów, Lewartowskich, Rutkowskich, Błeszyńskich, Lekczyńskich, Stamirowskich, Iżyckich-Herman: genealogia rodzinna, Wrocław 2019 (sygn. Wro.27918)
 45. Aleksandra Helena Kołodyńska, Rodem z Małopolski czyli historia rodziny Popielów, Krajdochów, Jaroszów, Trzeszczkowskich, Białobrzeskich, Olejarzów, z pamiętnikiem z I wojny światowej i tablicami genealogicznymi: genealogia rodzinna, Kłodzko 2017 (sygn. Wro.27917)
 46. Teatralne życie kostiumu. Wybrane projekty kostiumów do spektakli wystawianych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w latach 1957-2020, red. M. Midura, Rzeszów 2021 (sygn. Wro.27790)
 47. Adolf Edward Szymański, Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą, do druku podał i wstępem poprzedził J. Małłek, Dąbrówno 2022 (sygn. Wro.27818)
 48. Krzysztof Stryjkowski, Powojnie. Wieś wielkopolska w latach 1945-1948, Poznań 2021 (sygn. Wro.27796)
 49. Klasztor cysterski w Henrykowie: historia – współczesność – przyszłość, pod red. K.P. Pawłowskiego, Henryków – Ziębice 2021 (sygn. 27777)
 50. Christian-Alexander Wäldner, Massnahmenstaatlicher "Ausländereinsatz" & wissenschaftliche Kriegsführung an sämtlichen deutschen Technischen Hochschulen sowie an 15 Universitäten: Schwerpunkt TH Hannover 1941 bis 1945: Zwangsarbeit an deutschen Technischen Hochschulen in der NS-Zeit, Hessich Oldendorf 2022 (sygn. Wro.27813)