Osiemnastowieczny receptariusz kulinarny z Jeleniej Góry