Wykaz zespołów przechowywanych w magazynie zewnętrznym

Wersja do wydrukuPDF version

Realizacja zamówień w czytelni we Wrocławiu z magazynu zewnętrznego odbywa się w dniach:

- środy o godz. 9:00 (dla zamówień złożonych w czwartki, piątki, poniedziałki),
- piątki o godz. 9:00 (dla zamówień złożonych we wtorki, środy)


W rubryce "Uwagi" znajduje się informacja o przechowywanych w magazynie zewnętrznym aktach z poszczególnych zespołów.

 

Nr zespołu

Nazwa zespołu Uwagi
246 Oberfinanzpräsident Niederschlesien-Breslau (Urząd Skarbowy Prowincji Dolnośląskiej)

Akta ogólne

Akta personalne
247 Finanzamt Breslau – Süd (Urząd Skarbowy Wrocław – Południe) Akta podatkowe
248 Reichsbahndirektion Breslau (Dyrekcja Kolei) Akta personalne
483 Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 6, akta osobowe

502 Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Spis nr 24-27, dok. aktowa
519 Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu

Spis nr 10, akta osobowe

Spis nr 11, akta osobowe

544 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Wrocławskiego we Wrocławiu Spis nr 6, dok. kartograficzna
573 Amtsgericht Ohlau (Sąd Obwodowy w Oławie) Grundbuchy
577 Amtsgericht Strehlen (Sąd Obwodowy w Strzelinie)  
731 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce Spis nr 4, dok. aktowa
844 Cukrownia "Strzelin" w Strzelinie Spis nr 2, dok. aktowa, dok. techniczna
1131 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Spis nr 3, dok. aktowa
1136 Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Spis nr 23, dok. aktowa

Spis nr 10, dok. aktowa
1137 Urząd Miasta Wrocławia Spis nr 7-9, dok. aktowa
1144 Zjednoczenie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Spis nr 4, akta osobowe

Spis nr 5, akta osobowe
1148 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu Spis nr 5, dok. aktowa
1155 Narodowy Bank Polski - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Spis nr 4-5, dok. aktowa
1168 Kombinat Geologiczny ,,Zachód’’ we Wrocławiu Spis nr 5-6, dok. aktowa
1228 Postdirektionen in Breslau,Legnitz und Oppeln (Dyrekcja Poczt) Akta personalne
1249 Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Czernicy

Spis nr 6, dok. aktowa

Spis nr 7, dok. aktowa

1258 Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Środzie Śląskiej

Spis nr 2- 3, dok. aktowa

Spis nr 6, dok. aktowa

Spis nr 8, dok. aktowa
1293 Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Miękini Spis nr 5, dok. aktowa
1295 Urząd Miasta i Gminy i Rada Narodowa Miasta i Gminy w Sobótce Spis nr 3, dok. aktowa
1299 Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Świętej Katarzynie, woj. wrocławski Spis nr 8-10, dok. aktowa
1301 Urząd Miasta i Gminy i Rada Narodowa Miasta i Gminy w Twardogórze Spis nr 3, dok. aktowa
1303 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żórawinie Spis nr 5-6, dok. aktowa
1306 Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Żórawinie, pow. wrocławski Spis nr 4-6, dok. aktowa
1318 Dolnośląskie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Spis nr 5, akta osobowe
1319 Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Spis nr 45, 46, 47, dok. aktowa

Spis nr 48, 49, 50, dok. aktowa

1326 Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Długołęce Spis nr 4-6, dok. aktowa
1883 Dyrekcja Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu Spis 3, dok. aktowa
1884 Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji we Wrocławiu Spis nr 2, 3, dok. techniczna, akta osobowe
1891 Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga na Odrze

Spis nr 1,  akta osobowe

Spis nr 2, akta osobowe

Spis nr 3, akta osobowe

Spis nr 4, akta osobowe

Spis nr 5-9, dok. techniczna
1894 Narodowy Bank Polski - Oddział w Oleśnicy Spis nr 2, akta osobowe
1898 Narodowy Bank Polski V Oddział we Wrocławiu Spis nr 3-4, akta osobowe
1968 Narodowy Bank Polski - Oddział w Oławie Spis nr 1, akta osobowe
1973 Amtsgericht Neumarkt (Sąd Obwodowy w Środzie Śląskiej)  
2040 Fabryka Maszyn Rolniczych Archimedes we Wrocławiu

Spis nr 6, dok. aktowa

Spis nr 7, dok. fotograficzna

Spis nr 8, dok. aktowa
2044 Narodowy Bank Polski - II Oddział we Wrocławiu Spis nr 2, akta osobowe
2060 Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia we Wrocławiu

Spis nr 15, dok. aktowa

Spis 17, dok. aktowa

2107 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2128 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu Spis nr 8
2132 Instytut Gospodarki Komunalnej Oddział we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, dok. aktowa
2134 Okręgowy Sąd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Spis nr 4, dok. aktowa
2152 Sąd Powiatowy w Strzelinie Spis nr 4-9, dok. aktowa
2163 Zakład Karny w Oleśnicy Spis nr 2, dok. aktowa
2182 Szpital Miejski im. Ludwika Neugebauera we Wrocławiu

Spis nr 5-6, dok. aktowa

Spis 7, dok. aktowa

2183 Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Miliczu

Spis nr 5, dok. aktowa

Spis nr 7, dok. aktowa

2187 Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Spis nr 2, dok. aktowa

Spis nr 3, akta osobowe

Spis nr 4, dok. techniczna

2188 Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych we Wrocławiu Spis nr 2-3, dok. techniczna, akta osobowe
2189 Sąd Rejonowy w Strzelinie

Spis nr 3, dok. aktowa

Spis nr 4, dok. aktowa

Spis nr 5, dok. aktowa
2200 Zbiór akt osiedleńczych powiatu milickiego Spis nr 2, dok. aktowa
2230 Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej "Dolmed" we Wrocławiu Spis nr 2, dok. aktowa
2239 Zakład Przemysłu Odzieżowego ,,Intermoda” we Wrocławiu

Spis nr 5, dok. aktowa

Spis nr 6, akta osobowe
2271 Zakłady Odlewnicze "ALWRO" we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa, akta osobowe
2272 Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Medycznego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2273 Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2302 Wrocławski Dom Usług Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2317 Zbiór akt osiedleńczych powiatu średzkiego Spis nr 1-2, dok. aktowa
2326 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu

Spis nr 2, dok. kartograficzna

Spis nr 3, dok. aktowa

2327 Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu Spis nr 2, dok. aktowa
2328 Rejon Wielki Lasów Państwowych we Wrocławiu Spis nr 2, dok. kartograficzna
2329 Wrocławski Okręg Lasów Państwowych we Wrocławiu

Spis nr 2, dok. kartograficzna

Spis nr 3, dok. aktowa

2330 Zarząd Lasów Państwowych we Wrocławiu

Spis nr 2, dok. kartograficzna

Spis nr 3, dok. aktowa

2334 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Spis nr 2-3, 4, dok. techniczna, akta osobowe, dok. aktowa
2335 Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Spis nr 2-4, dok. techniczna, akta osobowe, dok. aktowa
2407 Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Spis nr 3, dok. aktowa

Spis nr 4, dok. aktowa
2466 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Spis nr 4-5, dok. aktowa

Spis nr 6, dok. aktowa

2469 Nadleśnictwo Sobótka Spis nr 2, dok. aktowa
2491 Sąd Pracy we Wrocławiu Spis nr 2, dok. aktowa
2532 Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych „Psie Pole” Wrocław Spis nr 1, akta osobowe
2535 Zbiór akt osiedleńczych powiatu oławskiego

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, dok. aktowa
2536 Miejski Handel Detaliczny Artykułami Spożywczymi Wrocław-Zachód

Spis nr 1, akta osobowe

Spis nr 2, akta osobowe

Spis nr 3, dok. aktowa

2537 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, dok. aktowa
2550 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa Rolniczego „Wrolbex” sp. z o.o. we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, dok. aktowa
2551 Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji we Wrocławiu Spis nr 1, 2, dok. techniczna, akta osobowe
2552 Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, dok. aktowa
2553 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Spis nr 1, 2, 3 dok. techniczna, akta osobowe, dok. aktowa
2559 Sąd Grodzki we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa i akta osobowe

Spis nr 2, dok. aktowa
2560 Zakłady Wodociągowo-Kanalizacyjne miasta Wrocławia Spis nr 1, dok. aktowa
2561 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2564 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2565 Centralne Więzienie Nr 2 we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2566 Areszt Śledczy we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2572 Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2573 Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2574 Instytut Kształtowania Środowiska Oddział we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, akta osobowe

2575 Instytut Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu

Spis nr 1, dok. aktowa

Spis nr 2, akta osobowe

2576 Instytut Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2577 Sąd Powiatowy we Wrocławiu Spis nr 3, dok. aktowa
2578 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Spis nr 1-6, dok. aktowa
2580 Gminna Spółdzielnia ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Przewornie z siedzibą w Sarbach Spis nr 1, dok. aktowa
2582 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu

Spis nr 2, dok. aktowa

Spis nr 3, dok. aktowa

Spis nr 4, dok. aktowa

2597 Komornik Sądu Rejonowego w Strzelinie

Spis nr 2, dok. aktowa

Spis nr 3, dok. aktowa
2598 Państwowe Biuro Notarialne w Strzelinie Spis nr 1, dok. aktowa
2599 Państwowe Biuro Notarialne we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2600 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2602 Zarząd Gospodarki Komunalnej Wrocław Psie Pole Spis nr 1, dok. aktowa
2605 Rejon eksploatacji kamienia we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2606 Kopalnia odkrywkowych surowców drogowych we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2607 Komornik Sądowy w Oleśnicy Tomasz Słomka Spis nr 1, dok. aktowa
2611 Miejski Handel Detaliczny Artykułami Nabiałowymi i Pieczywem we Wrocławiu Spis nr 1-2, dok. aktowa
2613 Nadleśnictwo Miękinia Spis nr 1, dok. aktowa
2614 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2619 Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2620 Urząd Gminy Żórawina Spis nr 1, dok. aktowa
2621 Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Spis nr 1-2, dok. aktowa

Spis nr 3, dok. aktowa

2622 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe ,,Transbud’’-Wrocław’’ we Wrocławiu Spis nr 1, akta osobowe
2623 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2624 Zbiór akt osiedleńczych powiatu oleśnickiego - gmina Dobroszyce Spis nr 1, dok. aktowa
2625 Izba Celna Spis nr 1-2, dok. aktowa
2626 Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2627 Izba Skarbowa Spis nr 1, dok. aktowa
2628 Komornik Rewiru I przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Spis nr 1-9, dok. aktowa
2632 Sąd Powiatowy dla powiatu wrocławskiego Spis nr 1, dok. aktowa
2633 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu Spis nr 1, dok. aktowa
2640 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Domaniowie Spis nr 1, dok. aktowa
2641 Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie Spis nr 1, dok. aktowa
2643 Zakład Karny w Strzelinie Spis nr 1, dok. aktowa
2644 Urząd Gminy Czernica Spis nr 1, dok. aktowa